پیوست عکس:
IMG_20220413_214414_792.jpg
IMG_20220413_214414_792.jpg · 1037x1280px, 340KB
دیدگاه
yasi

همراهت می آیم
تا آخر راه
و
هیچ نمی پرسم
هرگز
با تو
اول کجاست ؟
با تو
آخر کجاست ؟❤
عالی عزیزم{-29-}

1401/01/24 - 23:38 ·
0912

لایک به هر دو تاتون ..عشقتون ابدی و همیشگی {-35-}

1401/01/24 - 23:40 ·
yasi

ممنونم سحرجون لایک به مهربونیت عزیزم{-41-}

1401/01/24 - 23:41 ·
Farid

وقتی ❤ دارم
دیگه از این نمیخام...

عالی گل یاسم{-29-}

1401/01/24 - 23:43 ·
Farid

ممنون دختر عمو پاینده باشی{-29-}

1401/01/24 - 23:42 ·