باز می کنم دسته یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم
(:

[لینک ضمیمه]
2022/04/14 - 08:29
دیدگاه
yasi

کامنت بذارم نذارم{-30-}

1401/01/25 - 08:51 ·
-extraordinary-

{-33-} گذاشتی که
بزار آزادی{-41-}

1401/01/25 - 09:07 ·
yasi

بقول سما تعریف کنم ببینم{-57-}

1401/01/25 - 09:08 ·
-extraordinary-

{-33-}چیوتعریف کنم؟

1401/01/25 - 09:09 ·
yasi

همه چی{-57-}

1401/01/25 - 09:11 ·
-extraordinary-

{-33-} توکه درجریانی کامل{-34-}

1401/01/25 - 09:12 ·
yasi

از زبون خودت میخام بشنوم{-18-}

1401/01/25 - 09:14 ·
-extraordinary-

{-18-} اعتراف میگیری؟

1401/01/25 - 09:18 ·
mohsen3335

اتفاقا اون هشتکو دیدم گفتم متنو خودش نوشته ؟

1401/01/25 - 09:19 ·
yasi

یه جورای آره{-18-}

1401/01/25 - 09:19 ·
-extraordinary-

یه تغییرات جزئی حاصل کردم{-7-}

1401/01/25 - 09:21 ·
-extraordinary-

{-33-} صاحابش اومد
ازخودش بپرس{-33-}

1401/01/25 - 09:22 ·
mohsen3335

{-27-}

1401/01/25 - 09:22 ·
mohsen3335

یاسی فک کنم اولین نفر بود اینجا ک میدونست

1401/01/25 - 09:22 ·
yasi

خب بهتر هردوتون تعریف کنین{-57-}

1401/01/25 - 09:23 ·
-extraordinary-

{-33-} اره درجریانم زوم شده بود همچین عین عقاب میپایید

1401/01/25 - 09:24 ·
-extraordinary-

چیوتعریف کنیم؟چی برات مبهمه؟{-33-}

1401/01/25 - 09:24 ·
yasi

من خبر نشم کی بشه{-18-}

1401/01/25 - 09:28 ·
yasi

جزئیات مهمه{-18-}

1401/01/25 - 09:28 ·
-extraordinary-

{-33-} خیلی حواست جمعه
هیچکی نفهمیده بود{-18-}

1401/01/25 - 09:30 ·
-extraordinary-

الله اکبر{-a105-}

1401/01/25 - 09:30 ·
yasi

مورچه رد بشه تو سایت باید خبر بشم{-18-}

1401/01/25 - 09:31 ·
-extraordinary-

{-18-} خو پس باخبری دیگه
ازمورچه خبرداری از جزئیات خبرنداری؟

1401/01/25 - 09:32 ·
yasi

خلاصه با هم خوش باشید و لحظه های عالی داشته باشین حال دلتون کنار هم خوب باشه

1401/01/25 - 09:33 ·
mohsen3335

حالا که خبد داری از همه چی .. چرا مجید نمیاد ؟{-18-}

1401/01/25 - 09:33 ·
yasi

جزئیات شنیدنش باحال تره{-18-}

1401/01/25 - 09:34 ·
-extraordinary-

فدات یاسی جونم❤

1401/01/25 - 09:35 ·
yasi

اسرار کاربرا فاش نمیکنم تا خودشون نخان محسن{-18-}

1401/01/25 - 09:35 ·
-extraordinary-

{-18-} عه راس میگیا
مجیدنیس
پستای سرسام اورش نیس{-18-}

1401/01/25 - 09:35 ·
yasi

نشی عزیزی نگین جون{-41-}

1401/01/25 - 09:35 ·
-extraordinary-

{-18-} محدودیت سنی داره بالای 35

1401/01/25 - 09:36 ·
-extraordinary-

{-41-}{-41-}

1401/01/25 - 09:36 ·
mohsen3335

{-18-}نمیدونی ؟ {-18-}

1401/01/25 - 09:36 ·
yasi

نگین من ۶۰ سالمه{-18-}

1401/01/25 - 09:39 ·
yasi

محسن شنیدن کی بود ماندن دونستن{-18-}

1401/01/25 - 09:40 ·
-extraordinary-

{-18-} فقط شناسنامه

1401/01/25 - 09:40 ·
mohsen3335

پس چرا به من گفتی ۸۰ سالته {-18-}

1401/01/25 - 09:42 ·
-extraordinary-

{-33-} میخای با تاریخ و ساعت بگم؟

1401/01/25 - 09:43 ·
mohsen3335

خودم میفهمم نمیخواد بگی {-18-}

1401/01/25 - 09:43 ·
-extraordinary-

{-18-} دندون مصنوعی لب و دهنتو دردنمیاره یاسی؟

1401/01/25 - 09:44 ·
yasi

عه محسن بخاطر سن یادم میره چی گفتم{-18-}

1401/01/25 - 09:48 ·
yasi

اره نگین بگو{-57-}

1401/01/25 - 09:49 ·
yasi

محسن{-18-}

1401/01/25 - 09:49 ·
yasi

نگین ایمپلنت کردم باکلاسم من{-18-}

1401/01/25 - 09:50 ·
mohsen3335

{-18-}{-18-}

1401/01/25 - 09:51 ·
-extraordinary-

{-18-} پس چرایادت نرفت من چی پست گذاشتم

1401/01/25 - 09:52 ·
-extraordinary-

یکی بود
یکی نبود
روزی روزگاری آخ واخ
روزی روزگاری وای وای{-a105-}{-a94-}
یادم رفت که{-a105-}

1401/01/25 - 09:53 ·
-extraordinary-

لنتی ژزاب باکالاس{-18-}
لمینت میکردی خو{-18-} سفید میشد برق مینداخت{-33-}

1401/01/25 - 09:54 ·
yasi

هر چی یادم نمیره نگین{-18-}

1401/01/25 - 09:56 ·
-extraordinary-

{-18-} تامورو ازماست نکشی بیرون ول نمیکنی{-18-}

1401/01/25 - 09:57 ·
yasi

من برم به کارام برسم شما هم به جزئیات{-7-} دیگه پستت هم بهم ریختم همینقدر از دستم برمیومد انجام بدم با خیال راحت برم{-18-}

1401/01/25 - 09:57 ·
yasi

بعدا سر فرصت نگین بیا خصوصی تعریف کن اینجا خانواده نشسته{-18-}

1401/01/25 - 09:58 ·
-extraordinary-

{-18-} قصد و نیتت از اول شوم بود
برو عزیزم بسلامت{-41-}

1401/01/25 - 09:59 ·
-extraordinary-

{-a105-} روم نمیشه که

1401/01/25 - 10:00 ·
yasi

اره کامنت رفت بالای 50 تا یعنی کار انجام شد...
سلامت باشی عزیزم{-41-}

1401/01/25 - 10:01 ·
yasi

تو ک اصلا روت نمیشه{-18-}

1401/01/25 - 10:01 ·
-extraordinary-

{-18-} ماموریت با موفقیت تموم شد
{-41-}

1401/01/25 - 10:02 ·
-extraordinary-

{-18-} منو از راه بدرنکن نمیفهمم منظورتو

1401/01/25 - 10:02 ·
yasi

کاملا موفقیت امیز

1401/01/25 - 10:03 ·
yasi

راه باید مسیرش از تو بپرسه عزیزم{-18-}

1401/01/25 - 10:04 ·
-extraordinary-

{-18-} من دخترخوبی ام
باورکن
حتی چادرمیزارم{-a83-}
محسن میدونه{-33-}

1401/01/25 - 10:06 ·
yasi

مگه من گفتم دختر بدی اتفاقا عالی {-41-}

1401/01/25 - 10:07 ·
-extraordinary-

{-a168-}عه
خجالتم دادی که{-a137-}{-a168-}
ینی چشوگوشم بستس{-a105-}

1401/01/25 - 10:09 ·
yasi

واقعیت گفتم{-49-}
اون بحثش جداس سواستفاده نکن{-18-}

1401/01/25 - 10:11 ·
-extraordinary-

فداوت{-41-}
{-18-} نمیشه سرتو شیره مالید

1401/01/25 - 10:12 ·
-extraordinary-

برو بکارت برس وقتتو گرفتم{-41-}

1401/01/25 - 10:12 ·
yasi

نشی عزیزی{-41-}
نه نمیشه{-18-}
فعلا روزت خوش{-49-}

1401/01/25 - 10:14 ·
-extraordinary-

{-41-}{-41-}

1401/01/25 - 10:15 ·