خانه‌ام
اَبری‌ست اما
ابر بارانش گرـ؋ـته‌‌ست
ـבر خیالِ روزهاے روشنم...2022/04/14 - 13:51
پیوست عکس:
IMG_20220414_132838_410.jpg
IMG_20220414_132838_410.jpg · 736x920px, 113KB
دیدگاه
z923931302

لایکی عزیزم متن و تصویر زیباست {-35-}

1401/01/25 - 13:53 ·
kati20

لایک به وجودته زهره جون.. نگاهت زیباست گلم{-41-}{-35-}

1401/01/25 - 13:54 ·
z923931302

{-49-}عزیزدلی کتی جونم {-41-}

1401/01/25 - 13:54 ·
kati20

تو هم عزیزجونم{-41-}{-49-}

1401/01/25 - 13:58 ·
z923931302

فدات {-a134-}

1401/01/25 - 14:00 ·
kati20

خدانکنه عزیزم{-a115-} پستات همه لایک داره و قشنگن ولی چون دیدگاه بستس نمیتونم ابراز احساسات کنم{-26-}

1401/01/25 - 14:05 ·
z923931302

{-a137-}{-49-}قربونت برم قشنگم چشات قشنگ میبینه عزیزم از این با بعد دیدگاه رو باز میزارم که انرژی خوبایی چون تورو جذب کنم مهربونم {-41-}

1401/01/25 - 14:11 ·
kati20

خیلی هم عالی.. خوشحال میشم عزیزم {-41-}

1401/01/25 - 14:12 ·
z923931302

{-41-}فدات باعث افتخاره به پستم توجه میکنی خواهری{-26-}

1401/01/25 - 14:17 ·
kati20

ای جونم تو اولین نفری منو خواهری صدا میکنی{-41-} دلم یه جوری شد.. {-38-}

1401/01/25 - 14:19 ·
z923931302

ای جانم خب واقعا مثل خواهری عزیزم همونقدر متین همونقدر مهربون و همونقدر دوست داشتنی {-23-}

1401/01/25 - 14:23 ·
Amirkheirkhah33

کتی یک لحظه بیا خصوصی کارت دارم

1401/01/25 - 14:25 ·
kati20

مرسی عزیزم.. من خواهر ندارم اما تو خواهر منی شدی جونم{-41-}{-23-}

1401/01/25 - 14:25 ·
kati20

اتفاقی افتاده آقا امیر؟

1401/01/25 - 14:26 ·
z923931302

{-49-}{-23-}فدات شم باعث افتخاره عزیزم {-41-}

1401/01/25 - 14:28 ·
Amirkheirkhah33

یک سوال داشتم کتی خانم اگر مزاحم نیستن اگر دوست داشتی

1401/01/25 - 14:28 ·
kati20

{-23-}{-49-}خدانکنه عزیزم.. واسه منم{-41-}

1401/01/25 - 14:28 ·
kati20

مراحمین بله چشم

1401/01/25 - 14:29 ·
z923931302

❤❤❤

1401/01/25 - 14:30 ·
Ehsan---

لاییییک

1401/01/25 - 14:35 ·
kati20

ممنون آقا احسان لطفتون مستدام{-29-}{-35-}

1401/01/25 - 14:36 ·
Ehsan---

{-16-}

1401/01/25 - 14:37 ·
kati20

چیزی شده؟

1401/01/25 - 14:41 ·
Ehsan---

اغا ..{-22-}

1401/01/25 - 14:43 ·
kati20

آهااا اوکی احسان{-35-}

1401/01/25 - 14:44 ·
Ehsan---

ایول کتی {-20-}

1401/01/25 - 14:46 ·
kati20

خواهش {-29-}

1401/01/25 - 14:51 ·
z-r

لایکی{-18-}

1401/01/25 - 17:00 ·
yasi

بسیار عالی{-41-}

1401/01/25 - 18:41 ·
kati20

فداتم یاسی جون بس که با محبتی{-41-}

1401/01/25 - 18:43 ·
yasi

خدا نکنه .. لطف داری مهربونم{-41-}

1401/01/25 - 18:47 ·
hadi-ka

عالی بود کتی جاانم..{-41-}
خانه ات اباد عشق جاانم{-41-}

1401/01/25 - 21:42 ·
kati20

عالی وجودته عزیزدلم{-41-}
دردستورزبان
جــان‌یک‌بخش‌است
آن‌هَم⟮‌فــــــــدای⟯ِ‌تو✨{-41-}

1401/01/25 - 21:45 ·
hadi-ka

یک نفر هست که لب وا بکند می میرم
بوسه موکول به فردا بکند می میرم❤{-41-}

1401/01/25 - 21:49 ·
kati20

❤❤

1401/01/25 - 21:51 ·