من از دیوانگی خالی نخواهم بود، تا هستم(:

2022/04/14 - 14:57
پیوست عکس:
avatar.fatima_255658000_455946535956404_1351552709585607077_n.jpg
avatar.fatima_255658000_455946535956404_1351552709585607077_n.jpg · 670x670px, 35KB
دیدگاه
kati20

آفرین بتو.. کی ببرمت؟{-7-}

1401/01/25 - 14:58 ·
-extraordinary-

کجا{-33-}

1401/01/25 - 14:58 ·
kati20

امین آباد دیگه{-18-}

1401/01/25 - 15:01 ·
-extraordinary-

{-a105-} دیوونم
روانی نیستم که {-a105-}

1401/01/25 - 15:03 ·
kati20

یکیه تو داغی متوجه نیستی{-18-}

1401/01/25 - 15:04 ·
-extraordinary-

{-33-} قراربود شیتان پیتانم کنی کتی جون

1401/01/25 - 15:04 ·
-extraordinary-

آسیب نمیرسونم به کسی بزاربمونم{-18-}

1401/01/25 - 15:05 ·
kati20

آره نیومدی که بدجنس.. رفتم دوره دیدم واسه خوشگل کردن تو{-18-}

1401/01/25 - 15:05 ·
-extraordinary-

{-a105-} سالن ارایشگاهت کجاس
لوکیشن بفرس{-a105-}

1401/01/25 - 15:06 ·
-extraordinary-

موهاموکوتاه کردم ناراحتم{-a109-}

1401/01/25 - 15:06 ·
kati20

نه نمیشه باید بری مهتابم باید گیر بندازم ببرمش.. دیگه داره زیادی خرابکاری میکنه{-a105-}

1401/01/25 - 15:07 ·
kati20

تو امین آباد واستون یه شعبه زدم لکیشن نمیخواد{-18-}

1401/01/25 - 15:07 ·
-extraordinary-

{-33-} من دخترخوبیم
ببین
پست میذارم میرم{-a105-}مارودورننداز{-a109-}

1401/01/25 - 15:08 ·
kati20

دوباره بلند میشه غصه نداره.. تازه بهتر اونجا دعوا شد مهتاب موهاتو نمیکشه{-a105-}

1401/01/25 - 15:08 ·
-extraordinary-

{-a105-} راهش دوره نمیصرفه بیام

1401/01/25 - 15:08 ·
-extraordinary-

اونقد کوتاه نکردم
20 سانت کوتاه کردم
ناراحتم{-a109-} اومده تا پایین کمرم واستاده{-a109-}

1401/01/25 - 15:09 ·
kati20

اونجا که ساکن بشی برات بصرفه میشه.. تنها هم نیستی مهتاب هست.. شکارچی رو هم میفرستم.. {-18-}

1401/01/25 - 15:09 ·
kati20

خوب پس خدا بدادت برسه تو امین آباد{-33-}

1401/01/25 - 15:10 ·
-extraordinary-

شکارچی کیه{-a109-}
بزارکنکورمو بدم باهم میریم{-a105-}

1401/01/25 - 15:10 ·
-extraordinary-

میبافم گوجه ای میکنم{-18-}

1401/01/25 - 15:11 ·
kati20

محمد زیر دست مهتاب.. با هم زورگیری میکنن{-18-} نمیخوادبابا بری اونجا بدون کنکور میتونی بگی پرفسوری{-18-}

1401/01/25 - 15:11 ·
Sama

لایکی نگین جون {-41-}

1401/01/25 - 15:12 ·
kati20

خلاصه که مواظب موهات باش مهتاب از هر راهی دنبال پوله.. شکارچی هم از اون بدتر{-a105-}

1401/01/25 - 15:13 ·
-extraordinary-

مدرک نمیخان ینی؟{-18-}

1401/01/25 - 15:14 ·
-extraordinary-

سماجون{-41-}
لایک به حضورت{-41-}

1401/01/25 - 15:14 ·
-extraordinary-

{-a105-} کلاه میزارم سرم میچسبونم به کف سرم درنیاد

1401/01/25 - 15:15 ·
kati20

نه بابا یکی هیتلره. یکی حافظه یکی ناپلئونه تو هم بگو انیشتینی.. {-18-}

1401/01/25 - 15:15 ·
kati20

آره از چسبش مطمئن شو بعد بزن{-33-}

1401/01/25 - 15:16 ·
-extraordinary-

{-18-} حلع چشاته
بنده پرفسورحسابی ام

1401/01/25 - 15:17 ·
-extraordinary-

{-18-} چسب 123

1401/01/25 - 15:17 ·
kati20

خب دیگه مطمئن شدم امین آباد لازمی خیلی هم شدید.. چمدونو ببند مهتاب بیاد راه میفتیم{-a105-}

1401/01/25 - 15:19 ·
-extraordinary-

بلیط قطارگرفتی؟{-18-}

1401/01/25 - 15:19 ·
kati20

چسب 1,2,3 رو 4,5,6 بار بزن بیشتر جواب میده{-18-}

1401/01/25 - 15:19 ·
kati20

نه با اتوبوس امین آباد میبرنتون {-18-}

1401/01/25 - 15:20 ·
kati20

اوه مهتاب اومد{-a105-}

1401/01/25 - 15:20 ·
-extraordinary-

{-18-}اتوبوس خطرناکه

1401/01/25 - 15:21 ·
-extraordinary-

ببین شمابرین من بعدامیام{-18-}

1401/01/25 - 15:22 ·
kati20

چرا همه مثل هم هستین اصلا غریبی نکن شاید مصدق رو هم دیدی اونجا{-18-}

1401/01/25 - 15:22 ·
kati20

امکان نداره بدون دکتر حسابی بریم.. این یه قلمو کم داریم اونجا {-a105-}

1401/01/25 - 15:23 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} همتون هستین؟

1401/01/25 - 15:24 ·
-extraordinary-

{-18-} شمابرین من کاراموردیف کنم میام

1401/01/25 - 15:25 ·
kati20

من نه گلم.. ولی بقیه رو میارم.. کیو دوست داری فقط نشون کن{-7-}

1401/01/25 - 15:25 ·
-extraordinary-

همشونو{-18-}

1401/01/25 - 15:26 ·
kati20

باز میگه برین ، اگه رفتیم تو از دکتر حسابی به دکتر ماندگار تغییر موضع دادی چیکار کنیم؟{-a105-}

1401/01/25 - 15:27 ·
-extraordinary-

نه خیالت تخت
اتیکت میزنم مینویسم پرفسورحسابی{-18-}

1401/01/25 - 15:27 ·
kati20

خوش اشتها هم هستی ماشالله.. همه رو میخواد{-33-}

1401/01/25 - 15:28 ·
-extraordinary-

تنها حال نمیده{-18-}

1401/01/25 - 15:29 ·
Mahpar

یکی منو صدا کرد {-a143-}

1401/01/25 - 15:29 ·
kati20

نیستی خیالت راحت.. اصلا واسه بعضیا اونجا کلاس کنکور برگزار کن{-7-}

1401/01/25 - 15:30 ·
kati20

خب مسافر مد نظر اومد اتوبوس راه میفته{-18-}

1401/01/25 - 15:30 ·
kati20

تو اونی هستی که داره مهتابو میکشه بالا{-18-}


{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1401/01/25 - 15:32 ·
Mahpar

کوفت نگیری کتی {-18-}

از کجا میدونستیررنگ زرد دوست دارم{-7-}

1401/01/25 - 15:33 ·
kati20

دیگه مشتریای امین آبادو میشناسم گلم{-18-} تو جکی گنجیشکه ای{-7-}

1401/01/25 - 15:35 ·
-extraordinary-

{-a105-}{-a105-} کتی توروحت

1401/01/25 - 20:57 ·
kati20

{-7-} وسایلتو جم کردی

1401/01/25 - 21:40 ·
-extraordinary-

اره رفتم لباس خریدم اصن{-18-}

1401/01/25 - 22:12 ·
Mahpar

پس من چی

حالا چی بپوشم

1401/01/25 - 22:13 ·
kati20

اونجا لباسم‌میدن خودتونو تو خرج نندازین{-18-}

1401/01/25 - 22:15 ·
Mahpar

اونجا کجاست دقبقا{-36-}

خیلی واردی کتی
بار چندمته{-18-}

1401/01/25 - 22:16 ·
kati20

بیا مهتاب برات لباسم گرفتم تو زحمت نیفتی{-a105-}
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1401/01/25 - 22:17 ·
kati20

من تو واحد شناسایی دیووونه کار میکنم{-18-}

1401/01/25 - 22:18 ·
-extraordinary-

خریدم
برم پس بدم ینی؟{-18-}

1401/01/25 - 22:18 ·
kati20

آره از این لباسای قشنگ میدن برو پس بده زودی بیا تا اتوبوس راه نیفتاده{-33-}

1401/01/25 - 22:20 ·
Mahpar

کوفت..چه خوشگل شدی کتی{-18-}

1401/01/25 - 22:20 ·
-extraordinary-

{-18-} حیفه یه تومن پولشودادم بزاربپوشم

1401/01/25 - 22:21 ·
kati20

تویی مهتاب خودتم نمیشناسی گلم.. حق داری والا{-33-}

1401/01/25 - 22:21 ·
kati20

لباستو بپوش نگین ولی اینو باید روش بپوشی{-18-}

1401/01/25 - 22:22 ·
-extraordinary-

{-18-} ازدستت نمیشه در رفتا

1401/01/25 - 22:35 ·
kati20

عمرا{-34-} نذاشتی خوشگلت کنم بدجور بدل گرفتم{-9-}

1401/01/25 - 22:35 ·
-extraordinary-

خوشگل هستم همینجوریش{-18-}

1401/01/25 - 22:45 ·
kati20

بر منکرش رحمت{-18-}

1401/01/25 - 22:49 ·
-extraordinary-

{-18-}

1401/01/25 - 22:51 ·
kati20

{-a105-}

1401/01/25 - 22:53 ·