من از آخـر בنیا خبر نـבارم،
اما منطق همین בنیا بـہ من می‌گویـב:

اگــر امــروز בرســت زنـבگـــے کنـی،
بـہ احتمال زیاـב ؋ـــرـבا هـم مثل
امروز خواهـב بوـב...


2022/04/14 - 18:19
پیوست عکس:
IMG_20220411_131436_647.jpg
IMG_20220411_131436_647.jpg · 736x736px, 95KB
دیدگاه
Mahpar

{-35-}

1401/01/25 - 18:22 ·
kati20

فداتم خودت گلی عزیزم{-35-}

1401/01/25 - 18:25 ·
Mahpar

{-17-}

1401/01/25 - 18:25 ·
kati20

یا خدا آتیش زیر خاکستریاااا.. ساکت شدی{-38-}

1401/01/25 - 18:27 ·
Mahpar

{-18-}

1401/01/25 - 18:28 ·
kati20

والا ترسیدم ازت{-a91-}

1401/01/25 - 18:30 ·
Mahpar

نترس نترس{-11-}ما همه باهم هستیم

1401/01/25 - 18:32 ·
kati20

این که ترسناکتر شد{-a68-}

1401/01/25 - 18:33 ·
Mahpar

نمیزارید دو دقیقه باکلاس باشم {-a128-}

1401/01/25 - 18:35 ·
kati20

خاکی باش بابا اینطور جذابتری{-a145-}

1401/01/25 - 18:36 ·
Mahpar

{-a163-}

1401/01/25 - 18:36 ·
yasi

یاالله... عالی عزیزم{-41-}

1401/01/25 - 18:41 ·
kati20

بفرمایین مهتاب به همه محرمه{-18-}
عالی حضورته یاسی جون{-41-}

1401/01/25 - 18:43 ·
yasi

مهتاب مث آخونداس {-18-}
قربونت کتی جون{-41-}

1401/01/25 - 18:46 ·
kati20

شیخ مهتابم بهش میاداا{-18-}
خدانخواد عزیزم{-41-}

1401/01/25 - 18:52 ·
yasi

اره بهش میاد{-18-}

1401/01/25 - 18:53 ·
maryam72

لایکی کتایون جان{-41-}

1401/01/25 - 19:01 ·
kati20

لایک به وجود نازنینت مریم گلی{-41-}

1401/01/25 - 19:03 ·
Amirkheirkhah33

خب کل زندگی ما ایرانیا غلط و اشتباه واسه همین هیچ پوخی نشدیم{-18-}

1401/01/25 - 19:05 ·
kati20

سخت در اشتباهی امیر..

1401/01/25 - 19:07 ·
Amirkheirkhah33

خب درستشو بگو ببینم چیه

1401/01/25 - 19:10 ·
maryam72

فدای تو خواهریم{-41-}

1401/01/25 - 19:12 ·
kati20

ایرانیا از باهوشترینا هستن.. به وضعیت الان جامعه نگاه نکن.. هیچ برنامه ریزی رو استعداد جووونا یا بچه ها نیست.. باز با اینحال اکثریت تحصیلکردن.. خارج از ایرانو ببینی ایرانیا تو بهترین و سرشناسترین شغلها سمت و جایگاه بالایی دارن..

1401/01/25 - 19:14 ·
Amirkheirkhah33

دم افطاره بگو که بی سحری روزه گرفتم از حال رفتم {-18-}

1401/01/25 - 19:15 ·
kati20

خدانکنه مریم جون{-41-}

1401/01/25 - 19:20 ·
hadi-ka

زیبا مث نگاهت جاان دلم{-41-}
انقد میخوامت که اصلا:
‏" جُرم هم بشی، خودم گردن میگیرمت "{-41-}

1401/01/25 - 21:56 ·
kati20

مرسی محمدم عزیزمی{-41-}

که تازیانه ی شوق است
هر پیام از تــو ..! {-41-}

1401/01/25 - 21:58 ·
hadi-ka

خدا خیلی منو دوست داشت که
تورو آفرید عشق جاااانم{-41-}

1401/01/25 - 22:02 ·
kati20

❤❤

1401/01/25 - 22:04 ·