میخواد مزرعه ای داشتم

پر از کلاغ چون آنها باوقار و هستن

و به خود پایبندند

از این روست که کمتر کسیدارد چون

نمیتوانند به کسی اعتماد کنند.
2022/04/14 - 19:11
پیوست عکس:
ITAP of a raven that took a liking to me and kept-.jpg
ITAP of a raven that took a liking to me and kept-.jpg · 1993x2995px, 570KB
دیدگاه
mohsen3335

اولین کسی هستی ک میبینم برا کلاغ صفات خوب به کار میبری {-20-}

1401/01/26 - 11:04 ·
Toot

خوب به نظرم خیلی مغرورن و همیشه به آدما چپ چپ نگاه میکنن

1401/02/1 - 15:40 ·
mohsen3335

اتفاقا یه صحنه ای دیدم عکسشو انداختم و تا حدودی حرفتو باور کردم
الان پست میکنم ببین

1401/02/1 - 15:41 ·
Toot

ممنونم {-35-}
منتظرم ببینم عکاس ماهری هستید

1401/02/1 - 15:45 ·
mohsen3335

ماهر بودم یا ن ؟

1401/02/1 - 15:49 ·
Toot

خیلی و درخته چقدر خوشگل ه

یاد پارک عاشقا آمریکا افتادم

نکنه اونجایی{-30-}

1401/02/1 - 15:57 ·
mohsen3335

ن تو باغ خودمه

1401/02/1 - 15:59 ·
Toot

خیلی منظره زیبایی داشت
باغ ت اباد

1401/02/1 - 16:00 ·
mohsen3335

مرسی

1401/02/1 - 16:01 ·