یعنی

داشتن با کسی که


دارد

2022/04/14 - 23:30
پیوست عکس:
2a3220fcc5ac0e4d10f7cd21612b11b6.jpg
2a3220fcc5ac0e4d10f7cd21612b11b6.jpg · 500x493px, 38KB
دیدگاه
123456

بدون سیاست محال است تصاحب دلی

1401/01/25 - 23:37 ·
Toot

من واسش شاه بودم ولی اون ...

1401/01/25 - 23:42 ·
123456

شاد بودی یا شادی ساز!!؟

1401/01/25 - 23:43 ·
Toot

فرق دارن مگه {-30-}

1401/01/25 - 23:47 ·
123456

خیلی شاد بودن یعنی تامین شدن تو وشادی ساز یعنی تامین کننده رابطه

1401/01/25 - 23:51 ·
Toot

هیچکدوم نبودم متاسفانه {-39-}
من معلقم بین غم و شادی

1401/01/25 - 23:56 ·
123456

خب اینکه بهترین حالته چون مسیر صاف خطرناکه

1401/01/25 - 23:57 ·
Toot

چقدر اطلاعات دارید
بزنم به تخته {-a157-}

1401/01/25 - 23:59 ·
123456

مطالعه وقتی دوستت بشه حتما لذت میبری

1401/01/26 - 00:09 ·