من گرفتار شبم در پی ماه آمده ام
سیب را دست تو دیدم به گناه آمده ام ،

سیب دندان زده از دست تو افتاد زمین
باغبانم که فقط محض نگاه آمده ام ،

چال اگر در دل آن صورت کنعانی هست
بی برادر همه شب در پی چاه آمده ام ،

شب و گیسوی تو تا باز به هم پیوستند
من به شبگردی این شهر سیاه آمده ام ،

این همه تند مرو شعر مرا خسته مکن
من که در هر
2022/04/14 - 23:45
دیدگاه
Toot

عالی بقیه نداره

1401/01/25 - 23:48 ·
123456

یک بیتش جا مونده خخ

1401/01/25 - 23:50 ·
123456

این همه تند مرو شعر مرا خسته مکن
من که در هر غزلم سوی تو راه آمده ام،

1401/01/25 - 23:50 ·
Toot

آخه با آب وتاب خوندم
آخرش تو ذوق م خورد

1401/01/25 - 23:52 ·
123456

از طرف سایت عذر خواهی میکنم خخخ

1401/01/25 - 23:55 ·
Toot

خواهش میکنم
پیش میاد دیگه {-14-}

1401/01/25 - 23:58 ·
123456

پس باید پیش بند ببندیم خخخ

1401/01/26 - 00:00 ·
Toot

یعنی بهت میاد خخخ

1401/01/26 - 00:07 ·
123456

نمیدونم ممکنه جذاب‌تر بشم خخ

1401/01/26 - 00:08 ·
Toot

اوه مای گاد
دل میرود ز دستم صاحبدلا خدا را
خخخ

1401/01/26 - 00:10 ·
123456

عه مگه جای دلت توو سینه تنگ بوده که گرفتی توو دستت!!؟ خخ

1401/01/26 - 00:11 ·
Toot

از جذابیت تو این جوری شده دیگه {-a164-}

1401/02/1 - 15:42 ·
123456

شوخی نکن یعنی آنقدر مجذوب شدی!؟ خخ

1401/02/1 - 23:43 ·
Toot

اره پق بگی مجذوبانم

1401/02/8 - 17:56 ·