بیگانه اگر وفا کند
خویش من است

2022/04/16 - 11:02
دیدگاه
azar1345

هر کس به طریقی دل ما می‌شکند
بیگانه جدا دوست جدا می‌شکند
بیگانه اگر می‌شکند حرفی نیست
از دوست بپرسید که چرا میشکتد

1401/01/27 - 11:12 ·
mohsen3335

{-35-}{-35-}

1401/01/27 - 11:18 ·
mehdi1360

ممنونم این پست شما منو به یاد این شعر زیبا انداخت

1401/01/27 - 11:35 ·
mohsen3335

منم ممنونم آذر جان {-35-}

1401/01/27 - 11:45 ·
mehdi1360

خواهش میکنم عزیزم

1401/01/27 - 11:46 ·
kati20

لایک {-35-}

1401/01/27 - 12:59 ·
mohsen3335

لایک به حضورت {-35-}

1401/01/27 - 13:24 ·
mahtaa-72

{-35-}{-35-}

1401/01/27 - 14:38 ·
mohsen3335

{-a107-}

1401/01/27 - 16:34 ·
kati20

{-35-}

1401/01/27 - 18:33 ·