من چنان
محو سخن گفتن گرمت بودم
که تو از هر چه که دم میزدی
آن دم خوش بود...


2022/04/16 - 19:53 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
aedb54c586f25f9caa02348165ae7a13.jpg
aedb54c586f25f9caa02348165ae7a13.jpg · 640x960px, 105KB
دیدگاه
Sama

عالی لایکی عزیزم چ شعر خوجلی

1401/01/27 - 19:54 ·
kati20

لایکی یاسی جون{-41-}{-35-}

1401/01/27 - 19:55 ·
yasi

عالی وجودته سماجون چشات خوجله{-41-}

1401/01/27 - 19:56 ·
yasi

لایک به وجودت کتی عزیزم{-41-}

1401/01/27 - 19:57 ·
Sama

قربونت برم{-23-}

1401/01/27 - 19:59 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی{-23-}

1401/01/27 - 20:01 ·
kati20

فداتم یاسی {-49-}

1401/01/27 - 20:02 ·
yasi

نشی کتی جون عزیزی واسم{-49-}

1401/01/27 - 20:04 ·
0912

کی فرید میاد تو رو از دریا بکشه بیرون {-18-}

1401/01/27 - 22:04 ·
yasi

فریدم قراره باهم بریم تو دریا {-7-}

1401/01/27 - 22:19 ·
0912

اونم از راه بدر کردی خخخخ

1401/01/27 - 22:31 ·
yasi

دیگه همراهیم {-7-}

1401/01/27 - 22:32 ·
0912

گناه داله{-11-}

1401/01/27 - 22:33 ·
yasi

دختر عمویی هواشو داری {-15-}

1401/01/27 - 22:35 ·
0912

اره ی شامم بده بیشتر میشه{-18-}

1401/01/27 - 22:39 ·
yasi

شام قرار شد تو بدی که{-15-}

1401/01/27 - 22:40 ·
0912

خا بابا ت شیرینی بده {-18-}

1401/01/27 - 22:43 ·
yasi

باشه برات میاریم{-18-}

1401/01/27 - 22:44 ·
0912

شیرینی محلی شهرتونو میخام{-18-}

1401/01/27 - 22:49 ·
yasi

شهر من یا فرید؟

1401/01/27 - 22:52 ·
0912

هر دوتاتون{-18-}

1401/01/27 - 22:52 ·
yasi

دو مدل شیرینی {-15-}

1401/01/27 - 22:54 ·
0912

اره نمیشه {-11-}

1401/01/27 - 22:55 ·
yasi

چرا میشه میاریم برات{-7-}

1401/01/27 - 22:56 ·
0912

منتظرماااا{-11-}

1401/01/27 - 22:57 ·
yasi

ایشاالله

1401/01/27 - 22:59 ·
0912

هر چی خیره

1401/01/27 - 23:01 ·
yasi

اره فدات{-49-}

1401/01/27 - 23:03 ·
0912

{-11-}نشی گل به سما باید بگم دستور سوپشو بده {-5-}

1401/01/27 - 23:07 ·
yasi

نه خواهشا سوپ سما تو بخوردمون نده{-18-}

1401/01/27 - 23:08 ·
0912

خودم سوپ مخصوص دارم باشه {-18-}

1401/01/27 - 23:11 ·
yasi

عوارض که نداره{-18-} ای بابا من و فرید سوپ دوست نداریم{-15-}

1401/01/27 - 23:11 ·
Sama

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-} کی اسم سوپ منو اورد

1401/01/27 - 23:12 ·
0912

ما برای مهمونامون حتما درست میکنم{-18-}

1401/01/27 - 23:13 ·
yasi

بیا اسم سوپ اومد پیداش شد{-15-}

1401/01/27 - 23:14 ·
yasi

خب مهمونات دوس ندارن {-31-}

1401/01/27 - 23:15 ·
0912

تو منو همیشه هست {-18-}

1401/01/27 - 23:16 ·
yasi

خب نخوریم چه

1401/01/27 - 23:16 ·
Sama

{-a131-}{-a131-}

1401/01/27 - 23:16 ·
0912

این همه زحمت کشیدم نخوری عمرا خخخ

1401/01/27 - 23:17 ·
yasi

بگین مهمون نمیخایم{-15-}

1401/01/27 - 23:18 ·
0912

{-54-}

1401/01/27 - 23:19 ·
Sama

سحر تو دست و پاشو بگیر من میریزم تو حلقش{-18-}

1401/01/27 - 23:19 ·
yasi

چقد بدجنس {-38-}

1401/01/27 - 23:20 ·
0912

باشه باشه حتما {-18-}

1401/01/27 - 23:20 ·
Sama

یاسی آ کن {-18-}

1401/01/27 - 23:21 ·
yasi

شما دشمنید نه دوست{-a109-}

1401/01/27 - 23:22 ·
0912

قورت بده یاسی زود باش {-18-}

1401/01/27 - 23:22 ·
yasi

{-4-}

1401/01/27 - 23:23 ·
Sama

بالا نیاری لنتی بینیتو بگیر قورت بده

1401/01/27 - 23:25 ·
0912

جلاد بزرگ سما منزل {-18-}

1401/01/27 - 23:26 ·
yasi

بگین تنها منو گیر آوردین قصد کشتنم دارین{-15-}

1401/01/27 - 23:27 ·
Sama

سحر محکم بگیرش نزار دربره چیزی نمونده

1401/01/27 - 23:27 ·
Sama

پس چی فک کردی قصدمون رفع گرسنگیه

1401/01/27 - 23:28 ·
0912

میخاییم تقویت بشی مسافری {-18-}

1401/01/27 - 23:29 ·
0912

یهو بریز تو حلقش تموم بشه {-18-}

1401/01/27 - 23:29 ·
yasi

فرید کجایی ببینی اینا چه بلایی سرم میارن{-a109-}

1401/01/27 - 23:30 ·
0912

خیالمون راحته که نیست

1401/01/27 - 23:30 ·
yasi

تقویت با سوپ اونم سوپ سماپز{-15-}

1401/01/27 - 23:32 ·
yasi

خیلی راحت نباشه یهو میاد{-34-}

1401/01/27 - 23:32 ·
Sama

فرید خودش سفارش کرده تقویت بشی

1401/01/27 - 23:33 ·
0912

مهم خواص بینظیرشه {-33-}

1401/01/27 - 23:33 ·
Sama

مواد ب کاررفته عالی درجه یک ب مقدار زیاد

1401/01/27 - 23:34 ·
0912

نمکشم من کنترل میکنم {-18-}

1401/01/27 - 23:35 ·
yasi

فرید میدونه من سوپ دوست ندارم سفارش نمیکنه {-38-}

1401/01/27 - 23:35 ·
yasi

خدا رو شکر اون مهتاب کمکشون نیس

1401/01/27 - 23:35 ·
yasi

به چه زبونی بگم من سوپ ندوس{-a112-}

1401/01/27 - 23:38 ·
0912

سفارش فرید بالا بود با یارانه ما جور نبود {-18-}

1401/01/27 - 23:36 ·
yasi

خودش پولش میداد خب{-38-}

1401/01/27 - 23:37 ·
0912

آج جونی {-18-}

1401/01/27 - 23:39 ·
yasi

{-a85-}

1401/01/27 - 23:42 ·
Sama

{-56-}

1401/01/27 - 23:43 ·
yasi

بسلومت

1401/01/27 - 23:43 ·
0912

{-7-}

1401/01/27 - 23:44 ·
Farid

یقین دارم
اتفاق برای
داشتن بود❤

عزیز دلم{-29-}

1401/01/28 - 20:01 ·
yasi

خیالم حتی
لحظه ای ...
یادت را رها نمیکند... !❤
لایک به بودنت عزیزترینم{-29-}

1401/01/28 - 20:06 ·
Farid

فداتم
چقد پیجت ناز شده و عالی {-41-}

1401/01/28 - 20:08 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم
چشات ناز میبینن عالی که خودتی {-41-}

1401/01/28 - 20:28 ·

باز نشر توسط