وقتے بالا مے روے مهربان باش פּ ؋ـروتن،
چون وقتے سقوط مے کنی،
از کنار همین آـבم‌ها رـב مے شوی!


2022/04/17 - 11:58
پیوست عکس:
دخترونه1-22.jpg
دخترونه1-22.jpg · 500x500px, 58KB
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/01/28 - 12:01 ·
kati20

سلام یاسی جونم.. لایک به وجودنازنینت{-41-}

1401/01/28 - 12:01 ·
yasi

سلام به روی ماهت عزیزم{-41-}

1401/01/28 - 12:02 ·
kati20

{-26-}قربونت{-41-}

1401/01/28 - 12:03 ·
yasi

نشی که عزیزی واسم{-41-}

1401/01/28 - 12:06 ·
kati20

تو هم واسه من{-41-}

1401/01/28 - 12:08 ·
hadi-ka

لایکی کتی جاانم..{-41-}
حس میکردم قلبم نیاز به التیام داره{-41-}
تا چشام قشنگیه چشاتو دید
و تو شدي التيام قلب من..{-41-}

1401/01/28 - 12:24 ·
0912

هنوزم اون بالایی دختر {-18-}

1401/01/28 - 13:58 ·
kati20

لایک به بودنت محمد جانم{-41-}

زورِ «چِشمـــــاتِ»
بِه «قَلبـَــــم» بد میچَربه
«جِنــــاب»..♥️

1401/01/28 - 17:42 ·
kati20

سحر هر وقت مهتاب از جاده دست کشید و یاسی از آب اومد بیرون منم میام رو زمین{-18-}

1401/01/28 - 17:42 ·
hadi-ka

تُو قشنگ ترین بهونه زندگیمي‌ {-41-}

راست می گویند
نفسم از جای گرم بلند می شود
از جای گرم
درست میان آغوشت{-41-}{-41-}

1401/01/28 - 17:45 ·
kati20

♥️♥️

1401/01/28 - 17:45 ·
hadi-ka

تورو که میبینم
مستِ چشمات میشم
ساکت میشینم ????♥️

1401/01/28 - 17:48 ·
kati20

در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری..."♥️

1401/01/28 - 18:01 ·
hadi-ka

♥️♥️

1401/01/28 - 18:06 ·