پیوست عکس:
IMG_20220417_203839_943.jpg
IMG_20220417_203839_943.jpg · 750x938px, 135KB
دیدگاه
yasi

بی‌شک جهان را
به عشقِ کسی آفریده‌اند،
چون من که آفریده‌ام از عشق
جهانی برای تو!❤
مث دوست داشتن تو... عالی عزیزم{-29-}

1401/01/28 - 21:16 ·
yasi

این قلب صورتی جدیده{-30-}

1401/01/28 - 21:29 ·
Farid

را گرفتم،
یک جهان در مشت است ...❤

عالی حضورته تو ❤م{-29-}

1401/01/28 - 22:00 ·
Farid

اره عزیزدل فرید دوسشداری{-7-}

1401/01/28 - 22:01 ·
Sama

سلام فرید... پایدارباشید {-35-}

1401/01/28 - 22:20 ·
Farid

سلام سما
زنده باشی{-29-} همچنین شما{-35-}

1401/01/28 - 22:22 ·
Sama

پاینده باشی {-35-}

1401/01/28 - 22:23 ·
yasi

{-41-}
اره عزیزم خوشم اومد ازش{-29-}
میدونی پست خوندم یاد چی اومدم {-7-}

1401/01/28 - 22:23 ·
Sama

پوزش من بی موقع کامنت گذاشتم {-29-}

1401/01/28 - 22:24 ·
yasi

سما {-18-} زیاد مظلوم شدی{-18-} خیلی هم کار خوبی کردی

1401/01/28 - 22:27 ·
Farid

үάşίღ❤
یاد چی خشگلم{-7-}

1401/01/28 - 22:29 ·
Sama

عه بهم نمیاد{-7-} من ک مظلومم همیشه {-15-} نگران شدم گفتم یهو اخراج نشم {-27-}

1401/01/28 - 22:29 ·
yasi

یاد اون لحظه آمپولا هم میزدی بودن من حس میکردی عزیزم{-a105-}

1401/01/28 - 22:31 ·
yasi

اصن بهت نمیاد مظلومی تو بمب انرژی سماجون{-47-} نه خط قرمزا رد نشی اخراج نمیشی{-18-}

1401/01/28 - 22:32 ·
Farid

үάşίღ❤
عمتو صلبات عشقم ا ترس تو زدم وگرنه من ا آمپول میترسم بوخودا{-31-}

1401/01/28 - 22:32 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
عمه کوجایی{-18-} عه خب برا سلامتیت لازم بود عزیزم{-29-}

1401/01/28 - 22:37 ·
Sama

انرژیم تحلیل رفته احتمالا {-11-}چش چش حواسم هست{-38-}

1401/01/28 - 22:38 ·
yasi

سمـــــا
الهی انرژی درمانی نیاز داری پ همش بخاطر روزه هاس{-a105-} چشمت بی بلا عزیزم{-41-}

1401/01/28 - 22:41 ·
Farid

үάşίღ❤
عمه تو جیب من
الان مثلا سلامت شدم عشقم یوریم که{-31-}

1401/01/28 - 22:43 ·
Sama

اره اره انرژی باید تزریق کنم {-33-} فدای تو عزیزم {-41-}

1401/01/28 - 22:44 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
پ بابام سراغش گرفت میگم تو جیب فرید گذاشتش اتفاقا عمه م تو جیبی هم هس{-a105-}
اون یه وری که من راه درمان بهت گفتم عزیزم نپذیرفتی{-7-}

1401/01/28 - 22:45 ·
yasi

سما تقویتی نیاز داری {-18-} نشی عزیزمی{-41-}

1401/01/28 - 22:50 ·
Sama

{-7-}

1401/01/28 - 22:53 ·
Farid

үάşίღ❤
ازت بعید نیست بگی عشقم مگ قبلا نگفتی خخخخخ عمه تو جیبی مثل پاور بانک میمونه اونم دوسدارم{-7-}
نخواستم اون راه درمان نبود راه بدتر درد گرفتن بود وای یادم نیار {-31-}

1401/01/28 - 22:53 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
یدونه ابجی داره باید بدونه کوجاس{-7-} دستم درد نکنه عمه م دوسداری{-39-}
اون راه تنبیه بود{-7-} راه درمان هم داره بعدا بهت میگم {-7-}

1401/01/28 - 22:57 ·
Farid

نه نه عزیزدلم عمت اول به ابزار علاقه کرد من محل ندادم {-7-}
حالا اون راه درمانت ک قرار بود درمان کنه تنبیه پ ببین درمان اصلی چیه یا چهارده امام{-31-}

1401/01/28 - 23:03 ·
yasi

سریع از جیبت درآر بذا همونجای که ورداشتی من میدونم تو و عمه م{-15-}
دیگه الان بدتر هم شد {-34-}

1401/01/28 - 23:05 ·
Farid

عجب گیری کردم ا دست این عمه خشگلتا عه ببخشید بیریختتا هی تو جیب منه {-38-}
یا حضرت تیرو کمون من مقصر نبودم که{-31-}

1401/01/28 - 23:16 ·
yasi

به عمه من گفتی بیریخت ببین الان بازی دوسر باخته هر چی بگی بدتره{-15-}
اصنم مقصر نبودی مشخص میشه{-9-}

1401/01/28 - 23:20 ·
Farid

من کی گفتم عمت نانسی اجرم خیلی نازه اصلا یوضی{-38-}
وااااای جای امپولام درد گرفت بدتر شد {-31-}

1401/01/28 - 23:22 ·
Sama

{-a75-}

1401/01/28 - 23:23 ·
yasi

اصن هیچی نگی یواشکی از جیبت درآری بذاری سرجاش بهتره عزیزم{-a105-}
الان درد آمپول بهانه میکنی دلم رحم بیاد{-27-} باشه بخشیدمت{-29-}

1401/01/28 - 23:26 ·
yasi

چی شد سما

1401/01/28 - 23:26 ·
Farid

حالا بزار عمت یه دوساعت تو جیب من باشه برا ثوابش میگم{-7-}
من ک میدونم تو مهربونی عمت میبخشی بم عه بببخشید منو میبخشی به عمت عه بدتر شد اصن هیچی نگم بهتره عمت مقصره{-59-}

1401/01/28 - 23:29 ·
yasi

{-9-} واسه ثواب کارهای دیگه هم میشه انجام داد که درد آمپول یادت بره {-19-}
اصن عمه م بخشیدم {-a82-}

1401/01/28 - 23:33 ·
Farid

ای داد امشب عمت داستان شد {-38-}
خو عزیزم جای امپولام یادم میاری قاطی موکونم حرفارو اصن مگ من مریض نیستم تب دارم درک کن دیگ قهر نکن{-31-}

1401/01/28 - 23:37 ·
yasi

آها تب داری میخای بگی هذیون تب بود{-15-}

1401/01/28 - 23:39 ·
Farid

اره دیه عزیزم الهی تب کنم پرستارم تو باشی{-38-} عمت کیلو چنده اخه

1401/01/28 - 23:40 ·
yasi

خدا نکنه همیشه سلامت باشی عزیزم {-29-} امشب بخاطر تب گذشتم

1401/01/28 - 23:42 ·