...

2022/04/18 - 00:01
پیوست عکس:
20220415_231924.jpg
20220415_231924.jpg · 720x681px, 17KB
دیدگاه
Farid

والا دختر عمو {-35-}

1401/01/29 - 00:02 ·
yasi

گاهی موندن هم هس بستگی داره تو چقد مهمون نواز باشی{-29-}

1401/01/29 - 00:04 ·
Farid

үάşίღ❤
یعنی رفتیم خونشون چترو باز کنیم دیگ بخور بخواب بحساب دختر عمو {-7-}

1401/01/29 - 00:06 ·
0912

خدا رو شکر پسر عمو ...اون کارمو ک گفتم انجام دادی خداییش

1401/01/29 - 00:06 ·
0912

قدمتون رو چشم ...هر دو برام عزیزین

1401/01/29 - 00:07 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
والا دخترعموت کارهای خونشون که هیچ همسایه هاشون هم گذاشته ما بریم توقع موندن هم داره

1401/01/29 - 00:07 ·
Farid

اره والا دختر عمو از یاسی جان بپرس
چشمات سلامت {-35-}

1401/01/29 - 00:08 ·
Farid

үάşίღ❤
جدی خودش گفت اگ اینجوره نریم خخخخخ

1401/01/29 - 00:09 ·
0912

اونا ک شوخیه یاسی جان دستپختم خوردن داره برعکس سما {-18-}

1401/01/29 - 00:10 ·
0912

از خودت دارم میپرسم منو پاس نده خخخخ

1401/01/29 - 00:10 ·
0912

حرف یاسی رو گوش کن {-18-}

1401/01/29 - 00:11 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
اره خودش گفت
حتی وقتی مهربون میشه باور نکن

1401/01/29 - 00:11 ·
Farid

үάşίღ❤
اوه اوه میریم ا سر کوچشون رد مشیم یه بوقم میزنیم براش خخخخخ

1401/01/29 - 00:12 ·
yasi

sahar
دستپخت سما کلا بیخیال شدم دیروز که به زور سوپ به خوردم میدادین یادم نرفته هم تو هم سما هم زهره{-15-}

1401/01/29 - 00:12 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
فقط بوق نه جعبه شیرینی هم نشونش میدیم و میریم{-18-}

1401/01/29 - 00:13 ·
Farid

үάşίღ❤
وااای عزیزم الان خوبی{-16-}

1401/01/29 - 00:15 ·
0912

تو کوچه ما بوق زدن ممنوعه{-18-}

1401/01/29 - 00:15 ·
0912

دستپخت سما خوبه مشکل از خواهرش بود {-18-}

1401/01/29 - 00:15 ·
0912

یاسی فردا من یمونم با تو ،،حواست باشه {-18-}

1401/01/29 - 00:16 ·
0912

نه دو تا کمپوت براش بیار بخوریم {-18-}

1401/01/29 - 00:16 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
سهمیه سوپ تو رو هم دادن بهم {-31-} خوب که چی بگم عزیزم {-38-}

1401/01/29 - 00:18 ·
yasi

اگه دسپخت خوب اینجوریه که نخاستم سحر
الان داری واسه فردا تهدید میکنی

1401/01/29 - 00:20 ·
0912

دیگه خود دانی ...
نه یاد آوری بود خخخخ

1401/01/29 - 00:23 ·
yasi

اها باشه{-15-}

1401/01/29 - 00:23 ·
0912

{-32-}

1401/01/29 - 00:24 ·
Reza14

بزار بره گرگه چیکارش داری {-18-}

1401/01/29 - 08:46 ·
mohsen3335

اگر زمین و زمان رو به هم بدوزی بازهم هر امدنی رفتن هم داره . . .

1401/01/29 - 09:00 ·
0912

میخاد بیاد تورو بخوره رضا {-18-}

1401/01/29 - 13:06 ·
0912

زمانز که پای مرگ در میون باشه آره

1401/01/29 - 13:07 ·