فکر می‌کنم آنچه موجب رنجش آدم‌ها از یکدیگر می‌شود این است که غالبا ما آدم‌‌ها توقع داریم طرف مقابل‌مان، به تمام وقایع دنیا از زاویه‌ دید ما نگاه کند!
در صورتی که درون هر آدمی، دنیای متفاوتی وجود دارد که با پذیرش این تفاوت‌ها، روابط شکل مناسب‌تری خواهند داشت.

2022/04/18 - 09:27
دیدگاه
yasi

لایکی{-35-}

1401/01/29 - 09:36 ·
Reza14

مرسی زن داداش {-29-}{-35-}

1401/01/29 - 09:53 ·
yasi

خواهش رضا{-29-}{-35-}

1401/01/29 - 10:03 ·
Sama

دقیقا

1401/01/29 - 15:21 ·
Reza14

فدات {-41-}

1401/01/29 - 15:28 ·