«زنده بودن» یک مفهوم متحرک است نه ساکن. حیات چیزی جز بروز نیروهای ویژه يک ارگانیسم نیست. همه ارگانیسم‌ها یک گرايش ذاتی به فعلیت بخشیدن به استعدادها و توانایی‌های بالقوه خود دارند. بنابراین هدف زندگی انسان آشکار کردن نیروهای خود طبق قوانین طبع آدمی است.

2022/04/18 - 09:31
دیدگاه
Sama

رگ ب رگ شد {-7-}

1401/01/29 - 15:21 ·
Reza14

جا میندازم بامن {-a151-}

1401/01/29 - 15:29 ·
mahii

رضااا تو هنو زنده ای{-33-}

1401/01/29 - 21:41 ·
Reza14

ن تو دیار باقیم روحم اینجاس {-48-}{-18-}

1401/01/30 - 09:21 ·
mahii

{-33-}{-33-}چرا خرماتو نخوردم؟؟

1401/01/30 - 10:55 ·
Reza14

چون میکادو پخش کردیم {-18-} بعلت کرونا مراسم نداشتیم {-18-}

1401/01/30 - 11:02 ·
Sama

دور ازجونت رضاجان صدوبیست سال عمر باعزت داشته باشی {-35-}

1401/01/30 - 16:01 ·
Reza14

فداتم سما جان مرسی عزیزم {-a151-}

1401/01/30 - 16:03 ·
mahii

چرا تیتاپ ندادی {-33-}

1401/01/30 - 19:28 ·
Reza14

بابت بغض تو گلوتون نپره تیتاپ تو حلقتون خفه شین {-18-}

1401/01/30 - 19:31 ·
mahii

ن من بزغ نمکنم
میخندم تا توام خندت بگیره داوش{-18-}

1401/01/30 - 19:32 ·
Reza14

باشه یه تیتاب طلبت {-a151-}

1401/01/30 - 19:34 ·
mahii

بشش

1401/01/30 - 19:38 ·

باز نشر توسط