می گویند منبر را از چوب درخت گردو می سازند ، و از درخت چنار چوبه دار میسازند
دعوای این دو درخت در شعر استاد شهريار شنیدنی ست!

گفت با طعنه منبری به چنار:
سرفرازی چه میکنی؟ بی بار!
نه مگر ننگ هر درختی تو؟
کز شما ساختند چوبه دار!
پس بر آشفت آن درخت دلیر،
رو به منبر چنین نمود اخطار؛
گفت: گر منبر تو فایده داشت،
کـار مردم نمی کشید به دار

2022/04/18 - 09:57
دیدگاه
yasi

لایک{-35-}

1401/01/29 - 10:03 ·
mohsen3335

مرسی {-35-}

1401/01/29 - 10:11 ·
kati20

لایک.. عالی.. {-35-}

1401/01/29 - 12:18 ·
mohsen3335

ممنون کتی {-35-}

1401/01/29 - 15:22 ·
kati20

خواهش میکنم{-35-}

1401/01/29 - 20:33 ·
-extraordinary-

لایک{-7-}

1401/01/30 - 21:13 ·
mohsen3335

{-35-}{-35-}

1401/01/30 - 21:15 ·