پیوست عکس:
IMG_20220418_144525_495.jpg
IMG_20220418_144525_495.jpg · 1080x1061px, 52KB
دیدگاه
yasi

شاید اول از همه وجدانشون بیصدا میکنن ... لایکی عزیزم

1401/01/29 - 14:47 ·
Farid

اره اونا جاشون جهنمه...مث من ک بهشت نمیرن{-7-} فداتم

1401/01/29 - 14:49 ·
yasi

بله بله اصن شکی نیس بهشت برا خودته{-1-} خدا نکنه {-29-}

1401/01/29 - 14:52 ·
Farid

باشد ک رستگار شوم{-7-}

1401/01/29 - 14:53 ·
yasi

آمین{-47-}

1401/01/29 - 14:54 ·
Farid

چقد داری خودتو کنترل میکنی نخندی راسشو بگو عشقم{-33-}

1401/01/29 - 14:57 ·
yasi

خیلی زیاد{-18-}

1401/01/29 - 14:59 ·
Farid

کنترل کن نخندی تا افطار دیگه چیزی نمونده بزار بهشت ا دست ندیم {-33-}

1401/01/29 - 15:00 ·
yasi

بسختی دارم کنترل میکنم {-a105-} قبول باشه{-47-}

1401/01/29 - 15:02 ·
Farid

کنترل کن اذان بزنن {-7-} بهشت جای خوبیه از دستم نپره{-33-}

1401/01/29 - 15:05 ·
yasi

خیلی مونده لامصب{-7-} اصن عجیب مومن شدم من{-18-}

1401/01/29 - 15:06 ·
Farid

چیزی نمونده فوقش یه ۷ ساعت دیه اذانه{-7-} انسانای مومن جاشون بهشته وای وای مردمممم{-33-}

1401/01/29 - 15:10 ·
yasi

اصن طاقت گرسنگی ندارم میدونی ک{-7-} بهشت بدون انسانای مومن بی معناس{-a105-}

1401/01/29 - 15:20 ·
Farid

پس اگه تو یه بشقاب غذا خوردیم یک چهارم من موخورم باقیش مال عشقم {-7-} تا من مومن هستم نگران بهشت نباش {-33-}

1401/01/29 - 15:15 ·
Sama

افرین {-37-}

1401/01/29 - 15:19 ·
Farid

ممنون سما لطفداری {-35-}

1401/01/29 - 15:21 ·
yasi

یک چهارم خوبه تقسیم منصفانه ایه عزیزم{-7-} نه نگران نیستم تو پایدار باشی{-41-}

1401/01/29 - 15:21 ·
Farid

үάşίღ❤
واقعا راست میگی افتاب از کدوم ور درومده امروز{-36-} درمورد شکلات تلخا چی نظرت همینه {-7-}

1401/01/29 - 15:23 ·
Reza14

من یک چهام از اون یک چهارمم میدم منزل بخوره بلکه در این زمینه در مناقصه عشق پیروز شم {-a151-}{-18-} منزل های منزل دستم ب دامنت بخور

1401/01/29 - 15:25 ·
yasi

خودمم تعجب کردم چندبار خوندم {-1-} اینا اثرات راز و نیازهای مومنانه س عزیزم منصف شدی{-24-} اونکه کمتر از یک چهارم بهت میرسه{-7-}

1401/01/29 - 15:27 ·
Farid

تف داش رضا قبلا بهتر بودی {-33-}

1401/01/29 - 15:27 ·
yasi

با این انصافت حتما پیروز میشی رضا{-18-}

1401/01/29 - 15:30 ·
Farid

үάşίღ❤
یه لحظه تعجب کردم {-60-} شکلات تلخ من دوسدارم برات ضرر داره وگرنه من میدونی فوقش کلشو بخورم {-7-} زیارت قبول حق عزیز دلم پس{-26-}

1401/01/29 - 15:30 ·
Reza14

{-18-}{-18-} تف کن من نامردم فرید جان

1401/01/29 - 15:30 ·
Reza14

ن دیگه یک چهارم از یک چهارمو میده بهم زن داداش {-18-}

1401/01/29 - 15:31 ·
Farid

خخخخخخ خدا نکنه داش رضا دشمنت نامرده

1401/01/29 - 15:33 ·
yasi

٠•●∂ғάяί❤•٠
عزیزم ادامه همون منصفانه بودنت در مورد شکلات هم تصمیم بگیر خب منم دوسدارم {-15-} بهشت گواری وجودت مومن روزه دار{-7-}

1401/01/29 - 15:34 ·
yasi

آها اینجوری منصفانه س رضا{-18-}

1401/01/29 - 15:35 ·
0912

رضا خیلی دربدر شدی ،،حالا زیر همه پستا بگو ،، مبدمت همون گرگه بخورتت{-18-}

1401/01/29 - 17:30 ·
0912

فرید ی شکلات تلخ به من بدهکاریا حواست باشه {-11-}

1401/01/29 - 17:33 ·
error

{-2-} هِلو

1401/02/6 - 23:14 ·