...

2022/04/18 - 23:45
پیوست عکس:
20220418_184738.jpg
20220418_184738.jpg · 720x700px, 273KB
دیدگاه
mohamad77

چرا بخره چرا نخری اونوقت توش یه چندتا تراول هم باشه که بهتر هم میشه {-7-}

1401/01/29 - 23:56 ·
Mahpar

برای لبخندت
برای بو کردن صفحه

{-36-}

1401/01/29 - 23:57 ·
Mahpar

یکی ترجمه کنه{-30-}

1401/01/29 - 23:58 ·
0912

وضیفشه بخره ...تو صفحاتش هست حتما {-18-}

1401/01/30 - 00:01 ·
0912

مترجم نداریم مهتاب {-18-}

1401/01/30 - 00:02 ·
mohamad77

من باشم پولشو از خودش میگم بقیه هزینه ها رو هم ازش میگیرم یه منت هم میزارم رو سرش که براش هدیه خردیم سحر این سبک عشقولانه تره طرف فکر جیب خودشو میکنه ازت توقع نداره چون مجبوره هزینه رو خودش بده خخخخ

1401/01/30 - 00:03 ·
Mahpar

آفرین به فکر اقتصادی ت شکارچی

من به تو افتخار میکنم{-a105-}

1401/01/30 - 00:04 ·
mohamad77

خواهش میکنم استاد من هر چی بلدم از کلاسا و جزوه های شما دارم {-a131-}{-a130-}

1401/01/30 - 00:09 ·
0912

تو کلا طرفو میپرونی بشین سر جات بهتره {-18-}

1401/01/30 - 00:09 ·
0912

کجاش افتخاره مهتاب

1401/01/30 - 00:10 ·
mohamad77

خوب هدف اینکه بپره اگه نپرید پس زن زندگی است و می تونه خرج و مخارجتو بده . هر چی پول برای پدرمادرشه واسه ماست خخخخخ

1401/01/30 - 00:13 ·
0912

خدا به دادش برسه

1401/01/30 - 00:14 ·
mohamad77

اره دیگه قسر در رفت و الا الان داشت مهریه میداد بهم که بره ولی خوب یکی دیگه بانی خیر شد پرید {-38-}

1401/01/30 - 00:15 ·
0912

خدا رحم کرد بهش خدایی خخخ

1401/01/30 - 00:18 ·
mohamad77

الان داره شب و روز مامانمو دعا میکنه سحری {-18-}

1401/01/30 - 00:20 ·
Mahpar

{{-18-}

1401/01/30 - 00:21 ·
0912

بانی خیرن این مامانا کلا {-18-}

1401/01/30 - 00:21 ·