نترسید که روزی خورشید متلاشی شود و همگی از سرما بمیریم... بترسید که روزی برسد که زنها بخواهند محبت را از ما مردها دریغ کنند آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد...


نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
2022/04/19 - 09:12
دیدگاه
hva

{-35-}{-35-}امان ازدست این زنها

1401/01/30 - 09:52 ·
z923931302

سپاس {-35-}سرشان سلامت باد بانوان ایران زمین {-26-}

1401/01/30 - 09:54 ·
hva

سلام خاهش فعلا دور دور خانوماست تسلیم

1401/01/30 - 09:55 ·
z923931302

{-35-}

1401/01/30 - 09:56 ·