ای كاش..
می توانستم بگويم
كه با من چه می كنی
تو جانی در جانم می آفرينی..
تو تنها سببی هستی كه به خاطر آن
روزهای بيشتر شب های بيشتر
و سهم بيشتری از زندگی می خواهم
تو به من اطمينان می دهی
كه فردايی وجود دارد ...


2022/04/19 - 17:40 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
f3c4c04a3edd2897c042d91517f4534e.jpg
f3c4c04a3edd2897c042d91517f4534e.jpg · 540x540px, 69KB
دیدگاه
Sama

زیبا مثل خودت {-41-}

1401/01/30 - 17:43 ·
yasi

چشات زیباست و زیبا میبنه عزیزم{-41-}

1401/01/30 - 17:45 ·
Sama

فداتشم مهربون{-41-}

1401/01/30 - 17:47 ·
yasi

خدا نکنه عسیسم{-41-}{-7-}

1401/01/30 - 17:48 ·
Reza14

زیبا مثل منزل {-a151-}
لایکی زن داداش {-a151-}

1401/01/30 - 18:19 ·
yasi

منزل جون که از همه نظر عالیه مخصوصا زیبایی{-41-}
لایک به حضورت رضا ممنونم{-29-}

1401/01/30 - 18:21 ·
Sama

واوووو چه تعریفایی منو میگین {-7-}

1401/01/30 - 18:25 ·
Reza14

چشم کف پاش{-a151-} برا جفتتون صدقه گذاشتم کنار چشم بد ازتون دور الهی امین {-47-}

1401/01/30 - 18:26 ·
Sama

{-26-}

1401/01/30 - 18:28 ·
yasi

اره سما تو رو میگیم البته به استثنایی سوپ{-18-}

1401/01/30 - 18:35 ·
Reza14

{-a151-}{-27-}

1401/01/30 - 18:35 ·
yasi

مرسی رضا چشم بد از شما هم دور باشه {-47-}

1401/01/30 - 18:35 ·
Reza14

اقا همه سوپاش مال من ، مخصوصا سوپ شیر {-a151-}

1401/01/30 - 18:36 ·
Sama

مگه سوپای من چشه {-7-}

1401/01/30 - 18:37 ·
Reza14

سوپ شیرو قارچ عالیه {-a203-}

1401/01/30 - 18:37 ·
Sama

نه رضاجان تو چرا حیفی بزار اینا بخورن{-33-}

1401/01/30 - 18:38 ·
Sama

میپزم برات {-7-}

1401/01/30 - 18:38 ·
yasi

اره سماجون ببین رضا خودش داوطلبه{-18-} سوپ مخصوص هم سفارش میده{-7-}

1401/01/30 - 18:39 ·
yasi

سما من حیف نیستم{-38-}

1401/01/30 - 18:40 ·
Reza14

چشم منزل جان {-18-} یالله سوپاتونو بخورین وگرنه بزور {-18-}

1401/01/30 - 18:40 ·
Reza14

ن میدیم سحر بخوره کلن گرگ دیده چاییده {-18-}

1401/01/30 - 18:41 ·
yasi

والا من و فرید سوپ کلا دوست نداریم{-a109-} چرا به زور آخه

1401/01/30 - 18:42 ·
Sama

برای شما مدلی ک اولین بار درست کردم میپزم {-7-}

1401/01/30 - 18:42 ·
Sama

چرا حیفی ی ازمایش ساده س{-33-}

1401/01/30 - 18:43 ·
Sama

افرین رضا تلاشتو بکن ببین میتونی ب خوردشون بدی

1401/01/30 - 18:43 ·
Reza14

فرید داداش هر قاشق سوپ یک کام سیگار {-a151-} بخور بخور افرین {-18-}

1401/01/30 - 18:45 ·
yasi

اشتباه کردم تو دوست نیستی سما دشمنی ما هنو کلی آرزو داریم{-31-}

1401/01/30 - 18:45 ·
Sama

وااای رضا{-a105-}

1401/01/30 - 18:45 ·
yasi

هم سیگار هم سوپ هر دو ضرر داره که واسش{-15-}

1401/01/30 - 18:46 ·
Sama

یاسی بیا جایزه هم داره {-18-}

1401/01/30 - 18:46 ·
Reza14

ای سوپی رضا با اخرین متدد و پیشرفته با بهترین مکان پذیرایی ویورو به دیواربا خواننده زنده {-18-}

1401/01/30 - 18:48 ·
yasi

این جایزه نیس قمار زندگیه سما{-a109-}

1401/01/30 - 18:48 ·
Reza14

سیگار میکروب های سوپو میکشه یاسی تو نمیدونی چ معجزه ای میکنه سیگار {-18-}

1401/01/30 - 18:49 ·
Sama

{-a105-} اینجوری تعریف نکن دلم خواست

1401/01/30 - 18:49 ·
yasi

تبلیغ هم واسه سوپ میکنن{-15-}

1401/01/30 - 18:49 ·
Reza14

یه بشقاب بخور سه بشقاب جایزه بگیر {-18-}

1401/01/30 - 18:50 ·
Reza14

تو رو میبرم شیشلیک شاندیز منزل جان {-a151-}{-18-}

1401/01/30 - 18:51 ·
yasi

حالا اگه فرید بخاد سیگار هم ترک کنه اینجوری تبلیغ میکنی منصرف میشه ک{-15-}

1401/01/30 - 18:51 ·
yasi

اشکال نداره شما هم میایین پیش ما جبران میکنم واستون{-34-}

1401/01/30 - 18:52 ·
Reza14

سوپ منزل پز با خفن ترین تکنولوژی رادیولوژی موجود میباشد بی نیاز ب اورولوژی تضمینی {-a151-}{-a203-}

1401/01/30 - 18:52 ·
Sama

{-a105-}

1401/01/30 - 18:53 ·
Reza14

ترک مال موتوره یاسی کاریش نداشته باش بزار راحت باشه {-a151-}{-18-}

1401/01/30 - 18:56 ·
Sama

یاسی اگه ب جبران رسیدین حتما اینکارو بکن{-33-}

1401/01/30 - 18:57 ·
Reza14

سوپ منزل پز ویژه ماه مبارک رمضان ، اشانتیون ی کیلو زولبیا بامیه {-a151-}

1401/01/30 - 18:57 ·
Sama

تو راحت باش رضا ترک مال موتوره{-18-}

1401/01/30 - 18:57 ·
Sama

غذای اصلیم مرغ سوخاری {-33-}

1401/01/30 - 18:58 ·
yasi

اینقد تبلیغ نکن من که میدونم چه جوریه{-a139-}

1401/01/30 - 18:59 ·
Reza14

ب حیران میرسین جای جبران {-a151-}{-18-}

1401/01/30 - 18:59 ·
yasi

ترک که مال موتوره ... من کاریش ندارم فرید خودش شاید تصمیم بگیره {-7-}

1401/01/30 - 19:00 ·
Reza14

راحتم منزل جان {-a151-}{-18-}

1401/01/30 - 19:00 ·
yasi

اصن نمیاییم خونتون{-a85-}

1401/01/30 - 19:00 ·
Sama

شنیدن کی بود مانند خوردن {-33-}

1401/01/30 - 19:01 ·
Reza14

تصمیم نداره فرید باید بکشه، مرد باید بوی سیگار بده {-a151-}

1401/01/30 - 19:01 ·
Sama

ناراحت میشم اگه نیاین خونه خودتونه{-a105-}

1401/01/30 - 19:01 ·
Reza14

بزور باید بیاین خونمون تو رو خدا التماس میکنم بیاین {-a151-} اکبر جوجه داریم البته منزل پز با زعفرون فراون {-a151-}

1401/01/30 - 19:02 ·
Sama

{-18-}{-18-}{-18-}

1401/01/30 - 19:03 ·
Reza14

سوپا رو میریزیم میکسر برا راحتو الحلقوم بودن بنوشید جا نوشابه {-a151-} سن ایچ شنیدین ، این میشه سوپ ایچ

1401/01/30 - 19:05 ·
Sama

رضا فقط میترسم اینقد خوبی کنیم بهشون نمک نشناس بشیم{-7-}

1401/01/30 - 19:05 ·
yasi

من با بوی سیگارش مشکلی ندارم{-18-}

1401/01/30 - 19:05 ·
Sama

وااای سوپ ایچ{-a105-}

1401/01/30 - 19:05 ·
yasi

بگین قصد کشتنتون داریم{-38-} فقط فرید سوپ نخوره من اشکال نداره{-31-}

1401/01/30 - 19:06 ·
Reza14

جفتتون باید بخورین از کفتان میرود بخدا {-a151-}

1401/01/30 - 19:07 ·
Reza14

هدف ما جلب رضایت شماست ، رضا و منزل {-a151-} با برند سوپ ایچ {-18-}

1401/01/30 - 19:08 ·
yasi

من غریبه م به داداشت رحم کن حداقل{-15-}

1401/01/30 - 19:08 ·
Sama

یاسی اینهمه زحمت میکشم لنتی میدونی چقد باید ترکیب مواد دقیق باشه برا همچین معجونی

1401/01/30 - 19:09 ·
yasi

من برا خودت میگم ما سوپ دوست نداریم زحمتت کمتر بشه{-15-}

1401/01/30 - 19:10 ·
Reza14

چرا خودتو غریبه میدونی زن داداش مث خواهر ادمه ، جز خانوادمونی طوری نیس بخورین اورژانس سیوه تو گوشیم {-a151-}

1401/01/30 - 19:10 ·
Sama

تو روحت رضا{-a105-}

1401/01/30 - 19:11 ·
yasi

جز خانواده ایم این مدلیه وای بحال غریبه باشیم{-15-}

1401/01/30 - 19:12 ·
Reza14

تعارف نکن یاسی نخورین ناراحت میشیم {-a151-}

1401/01/30 - 19:12 ·
Reza14

عه منزل {-a151-}

1401/01/30 - 19:13 ·
Reza14

غریبه اشنا سوپ ایچ داریم بیا {-a151-}

1401/01/30 - 19:13 ·
yasi

من میخورم ولی فرید خواهشا نه{-38-}

1401/01/30 - 19:13 ·
Sama

چش چش{-a151-}

1401/01/30 - 19:14 ·
Reza14

داش مارو باش زن گرفتی یا فردین {-a151-} زنت خیلی خاطرتو میخواد {-37-}

ن زن داداش الان سوپاش معرکس واسه تستش خودم سه تا پشقاب میخورم بعد شما بخورین {-a151-}

1401/01/30 - 19:17 ·
Reza14

چشاتو قربون {-a151-}

1401/01/30 - 19:17 ·
Sama

خواهر فردینه {-18-}فرید خیلی مبارکت باشه یاسی طلاس

این چرا منو قبول نداره اخه{-7-}

1401/01/30 - 19:20 ·
Sama

{-11-}

1401/01/30 - 19:20 ·
Reza14

اره خواهر فردین {-a151-} چرا باو قبولت داره مزاح میکنه جاش برسه سهم سوپ فریدو هم میخوره {-18-}

1401/01/30 - 19:22 ·
yasi

خاطرش که اره خیلی میخام{-7-} خب اگه تست بشه حرفی نیس میخورم

1401/01/30 - 19:26 ·
yasi

قربونت سما جون خودت که خیلی قبول دارم مشکل از سوپ س{-18-}

1401/01/30 - 19:27 ·
kati20

لایکی عزیزم{-41-}

1401/01/30 - 22:15 ·
Mahpar

به قول بزرگی


دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن {-18-}

1401/01/30 - 22:27 ·
kati20

{-18-} تا دوروز جا داره نگران نباش مهتاب

1401/01/30 - 22:28 ·
Mahpar

برای من فقط دو دقیقه ست .پیام ندید. تامام{-18-}

1401/01/30 - 22:30 ·
kati20

تو بگو دو مین من میخونم دوماه{-18-}

1401/01/30 - 22:32 ·
Mahpar

{-15-}

1401/01/30 - 22:33 ·
kati20

{-7-}

1401/01/30 - 22:41 ·
Mahpar

{-7-}

1401/01/30 - 22:43 ·
kati20

خوشگل کی بودی مهتاب{-41-}

1401/01/30 - 22:44 ·
Mahpar

تو چشم قشنگ {-a105-}

دیشب نبودی یاسی داشت اغفالم میکزذ{-a85-}

1401/01/30 - 22:46 ·
kati20

خوندم.. نکه تو هم بدت اومده بود{-9-}نزاشتی دیشب بیام خواستگاریت بامیه هارو ریختیم بیرون{-18-}

1401/01/30 - 22:47 ·
Mahpar

عه..من بامیه دوست دارم ..چرا آخه چرا{-38-}

1401/01/30 - 22:48 ·
kati20

خوب باشه اومدنا میگیریم {-7-}

1401/01/30 - 22:50 ·
yasi

یاالله یاالله حجاب که دارین من اومدم{-7-}

1401/01/30 - 22:50 ·
yasi

لایک به مهربونیت کتی جونم {-41-}

1401/01/30 - 22:51 ·
kati20

بیا گلم شیخ مهتاب که محرمه به همه منم به سن تکلیف نرسیدم{-18-}

1401/01/30 - 22:51 ·
yasi

مهتاب تو دیر هم برسی پست میترکونی{-18-}

1401/01/30 - 22:52 ·
Mahpar

سلام سلام ..کتی حجابت کو{-52-}

1401/01/30 - 22:52 ·
yasi

تو که عشقی واسه همون شیخ مهتاب گفتم

1401/01/30 - 22:52 ·
Mahpar

یا شیخ {-18-}

1401/01/30 - 22:53 ·
yasi

سلام به روی ماهت دختر دیار دریا و بارون{-41-}

1401/01/30 - 22:53 ·
kati20

کو مهتاب

1401/01/30 - 22:53 ·
yasi

مهتاب خوشگلیت رو کردی خب دلم رفت دیشب که دیگه گفتی پای کتی در میونه انصراف دادم{-7-}

1401/01/30 - 22:54 ·
Mahpar

آهان یه سن تکلیف نرسیدی{-12-}

1401/01/30 - 22:54 ·
Mahpar

الان میخوای مخ کتی بزنی {-a112-}

1401/01/30 - 22:55 ·
yasi

از خودتون پذیرایی کنید من برم ببینم کی پست گذاشته میام پیشتون{-49-}

1401/01/30 - 22:55 ·
yasi

مخ کتی که زدم خیلی وقته{-34-}

1401/01/30 - 22:56 ·
kati20

یاسی میدونه من زیر سن تکلیفم.. مگه نه یاسی{-7-}

1401/01/30 - 22:57 ·
kati20

فدای مخ زنیت بشم یاسی جونم{-41-}

1401/01/30 - 22:58 ·
Mahpar

{-18-}مخ زنی هم تشکر داره آخه{-12-}

1401/01/30 - 23:02 ·
yasi

اره قراره واسش جشن تکلیف بگیریم{-29-}
خدا نکنه عزیزم{-41-}

1401/01/30 - 23:03 ·
yasi

تصویر جدید مبارک کتی جون{-49-}

1401/01/30 - 23:03 ·
kati20

آره منی که مخ ندارم .تلاش زیادیو میطلبه واسه یاسی{-18-}

1401/01/30 - 23:04 ·
yasi

مهتاب یه خرده احساساتت رها کن دخترم اینجور سفت نباش{-a105-}

1401/01/30 - 23:04 ·
yasi

نخیر نگو کتی تو خیلی هم عالی{-41-}

1401/01/30 - 23:05 ·
Mahpar

{-a85-}

1401/01/30 - 23:06 ·
yasi

مهتاب من که دیشب پیشنهادم دادم خودت رد کردی{-7-}

1401/01/30 - 23:07 ·
kati20

مهتاب موقعی که خدا احساساتو تقسیم میکرده تو صف بدجنسی بوده{-18-}

1401/01/30 - 23:07 ·
kati20

یاسی، مهتاب از تو مونده از من رونده شده{-7-}

1401/01/30 - 23:08 ·
Mahpar

کوفت کتی ، {-1-}خنده ام گرفته {-18-}

1401/01/30 - 23:09 ·
yasi

داره واسه ما رو نمیکنه تو کامیون تو جنگلهای شما اوه اوه{-18-}

1401/01/30 - 23:09 ·
yasi

جفت پا زد تو پهلو بخت و اقبالش{-18-}

1401/01/30 - 23:10 ·
Mahpar

اره والا

چه اقبالایی و از دست دادم{-a109-}

1401/01/30 - 23:13 ·
kati20

وای خدا نکشتتون{-18-}

1401/01/30 - 23:13 ·
Mahpar

جاده های شمال محال یادم بره{-18-}

1401/01/30 - 23:15 ·
yasi

دیگه پشیمونی سودی نداره حالا یه خرده تلاش کن شاید باز نظرمون برگشت{-18-}

1401/01/30 - 23:16 ·
kati20

مهتاب تا خودتو نزنی وسط نایس من نظرم برنمیگرده{-18-}

1401/01/30 - 23:17 ·
yasi

زدن فایده نداره از روش خودش استفاده میکنیم خرج داره واسش{-18-}

1401/01/30 - 23:19 ·
kati20

پول بزار بمونه دستش واسه شکسته بندی لازمش میشه{-a105-}

1401/01/30 - 23:20 ·
Mahpar

همون میرم با جاده های شمال {-18-}

1401/01/30 - 23:20 ·
yasi

اینقد باج گرفته که حساباش پره

1401/01/30 - 23:21 ·
Mahpar

{-6-}

1401/01/30 - 23:22 ·
yasi

دیگه مهتاب اینجا افتادی تو دام عاشقی{-34-}

1401/01/30 - 23:27 ·
Mahpar

افتادم تو دام عاشقی ..نفهمیدم نفهمیدم {-18-}

با ریتم بخون{-18-}

1401/01/30 - 23:49 ·
yasi

{-18-}

1401/01/30 - 23:52 ·
Mahpar

دوباره سرعت کند شده

1401/01/30 - 23:55 ·
yasi

عه کند شد؟

1401/01/30 - 23:55 ·
Mahpar

حس میکنم{-38-}

1401/01/30 - 23:58 ·
yasi

برا من هنو نشده {-7-}

1401/01/31 - 00:01 ·
Mahpar

{-6-}پارتی بازی

1401/01/31 - 00:06 ·
yasi

میدونستم اینو میگی{-18-}

1401/01/31 - 00:07 ·
Mahpar

{-18-}پس حق با منه

چون جواب میدونستی {-6-}

1401/01/31 - 00:11 ·
yasi

حق همیشه ک با تو نیس{-18-}

1401/01/31 - 00:13 ·
Mahpar

چرا همیشه با من ه

کتب حتی در این مورد پستی گذاشته .{-18-}

1401/01/31 - 00:14 ·
yasi

کتی اغفالش کردی{-18-}

1401/01/31 - 00:16 ·
Mahpar

نه در وصف منه{-29-}.اغفال چیه{-6-}

1401/01/31 - 00:17 ·
yasi

هم تو رو میشناسم هم کتی{-18-}

1401/01/31 - 00:19 ·
Mahpar

{-11-}

1401/01/31 - 00:20 ·
kati20

در وصف تو هنوز پستی خلق نشده مهتاب.. تو پست در وصفت به پول و زورگیری مربوط میشه{-24-}{-18-}

1401/01/31 - 00:37 ·
Farid

چون پَرِ می باید اسیر ❤ را
کز گلدسته واری نذر آوَرَد

جانی در می آفرينی.. و عزیزدلممم {-41-}

1401/02/19 - 18:37 ·
yasi

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد ❤ ممنونم عزیزم{-41-}

1401/02/19 - 18:47 ·

باز نشر توسط