...

2022/04/19 - 18:02
پیوست عکس:
20220415_231650.jpg
20220415_231650.jpg · 720x920px, 93KB
دیدگاه
mohsen3335

{-7-}

1401/01/30 - 18:38 ·
0912

{-1-}

1401/01/30 - 18:47 ·
0912

نکنه تاجر نمکی{-7-}

1401/01/30 - 18:52 ·
mohsen3335

ن .... فقط میخوام بدونم این تاجر نمک کجا بوده {-7-} بریم کارشو کساد کنیم {-18-}

1401/01/30 - 18:57 ·
0912

جای دوری نرفته همینجاست

1401/01/30 - 18:58 ·
mohsen3335

سلامش برسون بگو شریک نمیخواد {-18-}

1401/01/30 - 19:01 ·
0912

سلامتو خودت برسونی بهتره ،،تو این دوره زمونه شریک خوب نیست

1401/01/30 - 19:05 ·
mohsen3335

اره والا ....

1401/01/30 - 19:15 ·
0912

الان دیگه دنبالش نمیگردی خخخ

1401/01/30 - 19:18 ·
mohsen3335

ن دیگه ... پشیمونم کردی .. {-38-}

1401/01/30 - 19:23 ·
0912

آگاهت کردم نه پشیمون زاویه دیدتو عوض کن {-34-}

1401/01/30 - 19:24 ·
mohsen3335

{-18-}حالا قیافه نگیر {-18-}

1401/01/30 - 19:26 ·
0912

{-2-}{-2-}

1401/01/30 - 19:27 ·
mohsen3335

{-a170-}

1401/01/30 - 19:27 ·
0912

خوب عکس بگیر نور نیوفته{-18-}

1401/01/30 - 19:28 ·
mohsen3335

زودتر میگفتی فلاش نزنم

1401/01/30 - 19:30 ·
0912

تو عکاسی {-18-}

1401/01/30 - 19:31 ·
mohsen3335

ن ... تاجرم {-34-}

1401/01/30 - 19:35 ·
0912

تاجر چی {-11-}

1401/01/30 - 19:36 ·
mohsen3335

کلا تاجرم . {-34-}

1401/01/30 - 19:37 ·
0912

نامشخص کردی مالیات بهت نخوره {-18-}

1401/01/30 - 19:37 ·
mohsen3335

{-a160-}

1401/01/30 - 19:39 ·
mohsen3335

به کسی نگو

1401/01/30 - 19:39 ·
0912

اهل دودم ک هستی {-51-}

1401/01/30 - 19:39 ·
0912

سعیمو میکنم ولی فکر نکنم{-18-}

1401/01/30 - 19:40 ·
mohsen3335

ن اهل تهرانم ... روزگارم بد نیست ... تکه نانی دارم ...

1401/01/30 - 19:40 ·
mohsen3335

{-18-}میدونستم نمیشه بهت اعتماد کرد {-18-}

1401/01/30 - 19:41 ·
0912

عه تاجر نون خشکی{-18-}

1401/01/30 - 19:41 ·
0912

دیگه اعتماد کردی {-18-}

1401/01/30 - 19:42 ·
mohsen3335

{-a164-}

1401/01/30 - 19:42 ·
0912

چطور داد میزنی

1401/01/30 - 19:43 ·
mohsen3335

داد نمیزنم .

1401/01/30 - 19:44 ·
0912

پس چکار میکنی

1401/01/30 - 19:45 ·
mohsen3335

خوبم . تو چیکار میکنی ؟ {-27-}

1401/01/30 - 19:46 ·
0912

منم خوبم {-a105-}

1401/01/30 - 19:48 ·
mohsen3335

شکر {-18-}

1401/01/30 - 19:49 ·
0912

شکر خوب نیست عوارض داره {-18-}

1401/01/30 - 19:50 ·
mohsen3335

میخوای دوس دخترام ولم کنن ؟ {-18-}

1401/01/30 - 19:52 ·
0912

عه بیشتر از یکیه مشکلی نیست {-18-}

1401/01/30 - 19:54 ·
mohsen3335

کجاش مشکلی نیست ؟

1401/01/30 - 19:58 ·
0912

ولت کنن{-18-}

1401/01/30 - 20:12 ·
mohsen3335

{-15-}

1401/01/30 - 20:28 ·
0912

{-a145-}

1401/01/30 - 20:51 ·