پیوست عکس:
857240923-talab-org.jpg
857240923-talab-org.jpg · 588x574px, 59KB
دیدگاه
hva

خب ابانیا ینی فرق فیکولن بابقیه{-7-}تولدتم مبارک

1401/01/31 - 11:05 ·
kati20

سلام زهره جونی.. اردیبهشتم{-a165-}

1401/01/31 - 11:12 ·
roya15

{-27-} نمیخوام از خودم تعریف کنم ...
من یک آبانیم {-11-}

1401/01/31 - 12:44 ·
kati20

شما آبانیا چقدر متواضعین{-18-}

1401/01/31 - 12:55 ·
roya15

نفرمایید {-18-}

1401/01/31 - 12:56 ·
kati20

نه بزارین بگم من.. بزارین بگم که چقدر افتاده و خاکی هستین{-18-}

1401/01/31 - 12:57 ·
roya15

{-7-}خدایی من ک خاکی خاکیم {-1-}

1401/01/31 - 13:45 ·
kati20

تورو که اصلا شک ندارم {-7-}

1401/01/31 - 13:48 ·
roya15

}نگو تو مگه منو میشناسی ؟{-34-}{-27-}

1401/01/31 - 13:51 ·
kati20

تورو نه.. آبان ماهیارو میشناسم{-18-}

1401/01/31 - 13:52 ·
roya15

{-32-}اخه ما خیلی خاصیم {-18-}

1401/01/31 - 13:55 ·
kati20

واییی یاد اون پسره افتادم میخوند دخترا همه آس هستن انسانای خاص هستن{-18-}

1401/01/31 - 13:57 ·
roya15

چ هم قافیه{-18-}

1401/01/31 - 13:58 ·
kati20

نشنیدی شعر پسره رو؟{-18-}

1401/01/31 - 14:05 ·
roya15

{-7-}ن نشنیدم {-1-}

1401/01/31 - 19:42 ·
kati20

نصف عمرت رفته .. {-18-}

1401/02/1 - 15:17 ·
kati20

[لینک ضمیمه]

1401/02/1 - 15:19 ·
kati20

حتما ببین رها{-18-}

1401/02/1 - 15:20 ·
zr40

سلام گلم عصرآدینت بخیر.{-41-}{-41-}

1401/02/30 - 20:04 ·