مـن...
از تمام اين دنيا عشق میخواهم
و مُشتـی شعر
و لبخندهای تو
كه تكثير میكند
عشق را به بینهايـت...

‌‌‎‌‌‌‎
2022/04/20 - 18:57 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
20220418_170627.jpg
20220418_170627.jpg · 693x1031px, 181KB
دیدگاه
kati20

لایک عالی.. هم تصویر هم متن{-41-}

1401/01/31 - 18:58 ·
Sama

بعد لایک و اینا یاسی این چرا اینقد اینجوری {-54-}نگاه میکنه

1401/01/31 - 18:59 ·
Reza14

لایکی زن داداش {-35-}

1401/01/31 - 19:03 ·
yasi

لایک به حضورت کتی جون... عالی نگاهته{-41-}

1401/01/31 - 19:04 ·
yasi

یعد لایک به مهربونیت سماجون {-41-} احتمالا یه فکر روحانی تو سرشه{-18-}

1401/01/31 - 19:05 ·
kati20

فدات عزیزدلم{-35-}{-41-}

1401/01/31 - 19:05 ·
yasi

لایک به حضورت رضا ممنونم{-29-}{-35-}

1401/01/31 - 19:06 ·
yasi

نشی عزیزی کتی جون{-41-}

1401/01/31 - 19:06 ·
Sama

اره اره اینم میشه{-1-}

1401/01/31 - 19:07 ·
yasi

اره سماجان{-34-}{-33-}

1401/01/31 - 19:09 ·
Reza14

هویت ی کاربر دیگه هم فاش شد {-18-}

1401/01/31 - 19:10 ·
yasi

کی{-16-}

1401/01/31 - 19:11 ·
Reza14

منزل بهت میگه زن داداش {-a151-}

1401/01/31 - 19:12 ·
yasi

آها باشه منزل جان بیا تعریف کن{-27-}

1401/01/31 - 19:13 ·
Reza14

{-18-}اینجا ن اونجا {-a151-}

1401/01/31 - 19:16 ·
yasi

ای بابا{-18-}

1401/01/31 - 19:18 ·
Sama

اها من بگم ی بنده خدایی یه بنده خداییه{-33-}

1401/01/31 - 19:20 ·
yasi

سما بیکارن ملت واسه پیج ساختن دیگه یکی جوابگو نیس برا هر زوایای شخصیتی یه پیج{-18-}

1401/01/31 - 19:22 ·
Reza14

شمالی جنوبی تقسیم کردم رو هم بگو منزل جانم {-a151-}{-18-} اینجا نه ها بین خودتون دم در سر کوچه {-7-}{-33-}

1401/01/31 - 19:25 ·
Sama

{-33-}{-33-} چش چش بیا سرکوچه یاسی{-18-}

1401/01/31 - 19:26 ·
yasi

اومدم اومدم{-18-}

1401/01/31 - 19:27 ·
Reza14

اب جارو یادتون نره ، چادراتونم سرتون کنین الووو فرید داداش نیس من ک هستم عشوه اینا نیان دم در {-a151-}{-18-}

1401/01/31 - 19:31 ·
yasi

روبنده هم پوشیدیم{-18-} درست گفتم سما

1401/01/31 - 19:33 ·
Sama

اره یاسی فقط چشامون معلومه چشمم ک کار خودشو میکنه {-33-}

1401/01/31 - 19:36 ·
yasi

من و تو چشمامون هم ببندن راهی پیدا میکنیم{-a105-} من فراررررر

1401/01/31 - 19:38 ·
Reza14

من دیگ حرفی ندارم فرید بیا اینارو جم کن {-18-}

1401/01/31 - 19:39 ·
Sama

{-a105-}{-a105-} منم ببررررررر

1401/01/31 - 19:40 ·
yasi

فرید{-52-}

1401/01/31 - 19:42 ·
yasi

وای بگم بخندین شرح سند نوشتم اخرش داشتم دنبال شکلک میگشم بذارم{-a105-}

1401/01/31 - 19:44 ·
Reza14

بریم منزل {-a151-}

1401/01/31 - 19:46 ·
Reza14

نزاری ها یاسی اینو {-54-} {-18-}

1401/01/31 - 19:46 ·
yasi

{-18-}

1401/01/31 - 19:48 ·
Sama

اینو بزار{-54-}{-18-}{-18-}{-18-}

1401/01/31 - 19:49 ·
Sama

بریم {-a151-}

1401/01/31 - 19:49 ·
yasi

سما {-a105-}

1401/01/31 - 19:50 ·
Reza14

ما رفتیم بق بقو {-a151-}{-18-}

1401/01/31 - 19:57 ·
yasi

بسلامت {-29-}... التماس دعا طاعات هم مقبول درگاه دوست{-47-}

1401/01/31 - 20:01 ·
Reza14

محتاجیم ب دعا ، مراقب خودتو داداش فریدم باش {-29-}{-35-}

1401/01/31 - 20:05 ·
yasi

چشم شما هم مراقب خودتون باشید{-29-}{-35-}

1401/01/31 - 20:06 ·
-extraordinary-

{-41-}

1401/01/31 - 20:44 ·
yasi

{-23-}{-49-}

1401/01/31 - 20:50 ·
tanaz1380

لایک عزیز دلم{-49-}

1401/02/1 - 12:30 ·
yasi

لایک به حضورت عزیزم{-49-}

1401/02/1 - 12:35 ·
tanaz1380

فدای تو{-49-}

1401/02/1 - 12:36 ·
yasi

نشی عزیزی {-49-}

1401/02/1 - 12:36 ·
tanaz1380

{-49-}{-49-}{-49-}

1401/02/1 - 12:39 ·
Farid


در مکان می‌کنم
که منم
و آنجا که

میدونی هاتم دوسدارم {-29-}

1401/02/19 - 18:32 ·
yasi

“تو را دوست دارم ”
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می کند …❤ قربونت عزیزم{-29-}

1401/02/19 - 18:43 ·

باز نشر توسط