که ناکس کس نمیگردد
بدین بالا نشستن ها ...
2022/04/21 - 15:44
پیوست عکس:
۲۰۱۸۰۶۲۲_۱۷۴۲۲۶-1.jpg
۲۰۱۸۰۶۲۲_۱۷۴۲۲۶-1.jpg · 348x759px, 218KB
دیدگاه
kati20

لایک {-35-}

1401/02/1 - 15:45 ·
Toot

عالی
کلا عام بلند پرواز شدن
باز ما اندر خم یک کوچه ایم

1401/02/1 - 15:46 ·
mohsen3335

مرسی کتی {-35-}

1401/02/1 - 15:48 ·
mohsen3335

شادی میخواستم بنویسم مغرور ک با نظر تو یکی باشه
ولی یهو این شعر یادم اومد {-34-}

1401/02/1 - 15:49 ·
kati20

شادی جون بلند پروازی چیز بدی نیست که.. بشرطی که بقیه رو پله برای سعود نکنی{-35-}

1401/02/1 - 15:49 ·
kati20

خواهش میکنم محسن{-35-}

1401/02/1 - 15:49 ·
Toot

بله ولی به هر حال مغرورن
شعر قشنگیه دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست و ...

1401/02/1 - 15:51 ·
Toot

دیگه این روزا پر پرواز ها قیچی شده کتی جان

1401/02/1 - 15:51 ·
mohsen3335

قبول دارم مغرورن ک بالا میشینن

1401/02/1 - 15:52 ·
Toot

اره خیلی اصن اعتماد به سقفن

1401/02/1 - 15:53 ·