گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم
دیدمش وز یاد بردم گفته های خویش را!


2022/04/23 - 13:26
پیوست عکس:
IMG_20220422_165547_970.jpg
IMG_20220422_165547_970.jpg · 500x650px, 51KB