بیا به غار برگردیم!
به بدوی‌ترین بوسه‌ها
که بوی عقدنامه و مهریه نمی‌دادند
تا عریانی
زننده بحساب نیاید
و زیباترین هدیه‌ی جهان
آتشی باشد که یک روز را
صرف روشن کردنش کنم برای تو...2022/04/24 - 12:57
دیدگاه
Reza14

غار تاریکه میترسم بیا بریم ته باغ زیر درخت {-18-}

1401/02/4 - 13:00 ·
mohsen3335

ته باغ به عقد و عقد نامه میکشه داش رضا {-18-}
حرف منو گوش کن {-18-}

1401/02/4 - 13:05 ·
Reza14

اقا برا من قبلتو بریز پیکارو {-18-}

1401/02/4 - 13:06 ·
-extraordinary-

خیلی قشنگ بود(:
{-35-}

1401/02/4 - 15:31 ·
mohsen3335

قشنگ دیدی {-29-}{-35-}

1401/02/4 - 17:42 ·
roya15

1401/02/5 - 02:18 ·
mohsen3335

ممنون رها {-35-}

1401/02/5 - 08:27 ·