فکر می‌کنید آدم از چه می‌میرد؟
از گرسنگی؟ از سیگار؟ از غصه؟
نه! آدم‌ از بی‌امیدی می‌میرد...
از اینکه هر روز صبح چشم‌هایش را باز کند و نداند چرا.
2022/04/25 - 01:44 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/02/5 - 01:47 ·
Sama

مرسی مهربون{-41-}

1401/02/5 - 01:50 ·
yasi

خواهش عزیزم{-41-}

1401/02/5 - 01:51 ·
Reza14

از بی امیدی رو هستم {-a151-} تو امید منی بزار مردم بدونن {-a203-}

1401/02/5 - 11:09 ·
Sama

خدایی فک کن امید نباشه چ شود {-7-}

1401/02/5 - 15:08 ·
Reza14

واقعا هم بدرد نمیخوره دنیا {-a203-}
{-18-}{-18-} غلامتم

1401/02/5 - 15:14 ·
Sama

{-11-}

1401/02/5 - 15:16 ·