و این جهان
پر از صدای حرکت پاهای مردمیست که
همچنان که تورا می بوسند ،
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند..

2022/04/25 - 01:45 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

عالی عزیزم {-41-}

1401/02/5 - 01:48 ·
Sama

قربونت برم {-41-}

1401/02/5 - 01:49 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی{-41-}

1401/02/5 - 01:51 ·
Reza14

طناب دار ن ی حلقه از جواهر اسمتو روش نوشتم میخوام بندازم گردنت بیای تو سرنوشتم {-a151-} داداره دودور

1401/02/5 - 11:01 ·
Reza14

ها یاسی بیا وسط تو ام {-a151-}{-18-} {-a203-}{-a140-}{-a140-}{-a140-}{-a130-}

1401/02/5 - 11:04 ·
yasi

من بلد نیستم یه گوشه میشینم تو دست و پا نباشم{-7-}

1401/02/5 - 11:16 ·
Reza14

نه ریز بیا {-18-}

1401/02/5 - 11:17 ·
yasi

نه همون یه گوشه بشینم بهتره{-a187-}

1401/02/5 - 11:22 ·
Reza14

سما دستشو بگیر بکش وسط {-18-}

1401/02/5 - 11:27 ·
yasi

سما اصن حواسش نی {-34-}

1401/02/5 - 11:31 ·
Reza14

اتفاقا سما حواسش هست {-a151-} میترسه بیاردت وسط گرم شی بزورهم نشینی سر جات {-18-}

1401/02/5 - 11:42 ·
yasi

میدونه من نمیام {-7-} اصن هم فک نکنی از یکی حساب میبرم{-38-}

1401/02/5 - 11:49 ·
Reza14

اتفاقا با همونی ک حساب می بری میای وسط ، اون با من {-a151-}

1401/02/5 - 11:56 ·
yasi

ایشون بخاد حله{-7-}

1401/02/5 - 12:03 ·
Reza14

فرید جان بخواه ، منم تو رو میخوام بعدش {-a151-}

1401/02/5 - 14:17 ·
yasi

{-15-}

1401/02/5 - 14:21 ·
Reza14

فرید جان بخواه ، یاسی هم میخوادت قبل و بعدش {-a151-} ایش

1401/02/5 - 14:23 ·
yasi

آها اینجوری بهتره{-7-}

1401/02/5 - 14:25 ·
Reza14

منزل های منزل میخامت {-a151-} بیا میخام رو شیشه برات برقصم {-a203-}

1401/02/5 - 14:31 ·
yasi

یا مولانا{-18-}

1401/02/5 - 14:33 ·
Reza14

ها دست دست گارا مراجوری {-18-} فقط مراجوریشو بلدم {-18-}

1401/02/5 - 14:42 ·
yasi

خوبه همینو بلدی{-18-}

1401/02/5 - 14:44 ·
Reza14

خسته شدم تو با تیر بزن جبارسینو {-18-}

1401/02/5 - 14:48 ·
yasi

دلبری واسه منزل دیگه همینه {-18-}

1401/02/5 - 14:52 ·
Reza14

بله بله جون و دلمه منزل اوخی عسیسم {-a151-}

1401/02/5 - 14:54 ·
yasi

{-a105-}

1401/02/5 - 14:55 ·
yasi

کنار هم خوب و خوش بمونید{-29-}

1401/02/5 - 14:56 ·
Reza14

اها باشه بهش میگم {-a203-} مرسی یاسی مرسی زن داداش

1401/02/5 - 15:05 ·
Sama

{-7-}

1401/02/5 - 15:08 ·
Reza14

اوخی {-a151-}

1401/02/5 - 15:09 ·