❤*❤

2022/04/25 - 18:04
پیوست عکس:
MASOOD 338_1650887892493.jpg
MASOOD 338_1650887892493.jpg · 1080x1350px, 175KB
دیدگاه
mehrrsa

چ چقدر بد و ناراحت کنندس این موضوع

1401/02/5 - 18:06 ·
masood

تو کشورمون همه چی امکان پذیره مهرسا

1401/02/5 - 18:10 ·
mehrrsa

چی مسعود
این ک ب کشور ربط نداره ذات خود ادماس

1401/02/5 - 18:11 ·
masood

دیگه خودت مقایسه کن آدما رو
اینجا بخاطر فقر فرهنگی و سنتی بودن
مردم ما و دین زدگی بیشتر از بقیه جاهاست

1401/02/5 - 18:14 ·
mehrrsa

همه جا همینه منتها همه چی از دور قشنگه بری توش میبینی همه جا اینه خوب و بد هست منتها تعداد بد ها روز ب روز داره بیشتر میشه

1401/02/5 - 18:16 ·