2022/04/26 - 23:08
پیوست عکس:
20220426_230101.jpg
20220426_230101.jpg · 716x701px, 175KB
دیدگاه
Mahpar

شکارچی بو.د باور کن {-18-}

1401/02/6 - 23:17 ·
Mahpar

ادای فرشته ها رو در اورد{-18-}

1401/02/6 - 23:18 ·
0912

اره دقیقا {-18-}

1401/02/6 - 23:20 ·
Mahpar

خطاب بده به شکارچی {-18-}

1401/02/6 - 23:20 ·
0912

بلد نیستم {-18-}

1401/02/6 - 23:22 ·
Mahpar

خطاب زدم

1401/02/6 - 23:32 ·
0912

مرسی از زحماتت{-18-}

1401/02/6 - 23:35 ·
Mahpar

خواهش میکنم{-1-}

1401/02/6 - 23:36 ·
mohamad77

شیرین خواسته سرت کلاه بزاره تو 199 تومن بده من هر کاری خواستی برات میکنم منت فرشته های کچل رو نکشی خودم هستم

1401/02/10 - 22:53 ·
Mahpar

اره واقعا
من که میگم خوب فرشته تو بودی

1401/02/10 - 22:54 ·
mohamad77

من نه دیگه ببین من پیشنهادم منصفانه است 200 تومن یارو کجا 199 تومن کجا

1401/02/10 - 22:56 ·
Mahpar

{-18-}

1401/02/10 - 22:58 ·
mohamad77

نخند اون یه تومن هم بعدا چندین برابر از حلقومش میکشم بیرون ما نرخمون ثانیه ای بالا میره .
میگم دستخط خانم معلم رو دیدی یه پیام براش گذاشتم بنظرت میاد خواستگاریم

1401/02/10 - 23:01 ·
Mahpar

چرا نیاد ..پس به این پر کارتی ..{-18-}

1401/02/10 - 23:08 ·
0912

اومدی دیر رسیدی

1401/02/10 - 23:09 ·
mohamad77

یعنی این همه سال داشته پولاشو جمع میکرده بیاد منو بگیره . بنظرت زود راضی نشدم من برم خونه بخت . ایا عروس کاری هستند می تونند هزینه های زندگی رو بدن دل اشوبه گرفتم خدا

1401/02/10 - 23:11 ·
0912

امیدت ب خدا باشه محمد توام میری {-18-}

1401/02/10 - 23:13 ·
mohamad77

خخخخخخخخ منکه جواب بله رو نمیدم سکه ها رو میگیرم عندالمطالبه است دیگه همون لحظه میرم دنبال گل چیدن و انتالیا چه شود

1401/02/10 - 23:17 ·
Mahpar

{-18-}

1401/02/10 - 23:19 ·
mohamad77

میخندی میخوام سر مهتا جونت کلاه بزارم باید بیای ارشاد بکنی بگی بابا بیا یه هزارتا دیگه گذاشتند رو سکه ها نرو منم ناز کنم بعد بیام . نخند راهنمایی کردن و مشاوره دادن رو یاد بگیر

1401/02/10 - 23:23 ·
Mahpar

{-a172-}اونم من ..سکه اضافه کنم

1401/02/10 - 23:25 ·
mohamad77

نگاه کن انگار میخواد از جیب خودش بده از مال مهتا اون زرنگه الکی خودشو زده به ماهی قرمز بودن همه جا قایم کرده پولا و طلاهاشو الا بانک که کارتشو کش نریم

1401/02/10 - 23:26 ·