عشق کنار هم زیر باران ایستادن نیست...
عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود...
ودیگری هرگز نفهمد که چرا خیس نشد

2022/04/28 - 07:44
دیدگاه
masood

ینی چجوری چتر شود ؟ دولا پهنا آویزون باشه یا تو هوا معلق بمونه ؟ یه توضیحی میدی {-36-}
{-7-}

1401/02/8 - 07:56 ·
-shamim

همون دیگه عاشق نیستی هرچقدرم من توضیخ بدم نکتشو نمیگیری خخخ

1401/02/8 - 08:00 ·
masood

خخخ صبحت بخیر شمیم جان ، چطوری چ خبرا ؟

1401/02/8 - 08:01 ·
-shamim

سلام صبخت زیبا ..ممنون خوبم تو خوبی؟؟؟من شدیدا خوابم میاد می طلبه دوباره بپرم برای خواب دوباره خخ

1401/02/8 - 08:03 ·
masood

فدات مرررسی ، خو برو بخاب
شایدم احساس مسئولیت کردی
ک اول پست صبحگاهی بزاری بعد بری لالا {-7-}

1401/02/8 - 08:06 ·
-shamim

نه بابا عادت شده برام صبح بیدار بشم خخخ گفتم یه خورده دم صبحی عاشق بشم بغد بخابم فارق بشم از عشق خخخ

1401/02/8 - 08:08 ·
masood

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد {-54-}{-11-}
کلاسا حضوری شده مراقب باش
باز این لعنتی بصورت سرماخوردگی داره جولان میده

1401/02/8 - 08:11 ·
-shamim

نه بابا شاعر شدی خخ
توکل به خدا ...سعی کردیم پروتکل ها رو به قول بچه ها رعایتکنیم خخ

1401/02/8 - 08:18 ·
masood

بودم ک خخخ
مراقب باشی شمیم ، فعلا مهربـون {-7-}

1401/02/8 - 08:20 ·
-shamim

اره خو برا عمت شعر می گفتی خخخ
اوکی ..سعیمو میکنم....روت خوش{-35-}

1401/02/8 - 08:24 ·