دوستت دارم...
همین...
این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش...
حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی...
بی انتهاست...
تا وقتی هستم تا وقتی هستی...
هست به امتداد زندگی...
2022/04/28 - 08:00
دیدگاه
azar1345

تا هستم ‌ هست
دارمش دوست

1401/02/8 - 08:06 ·
-shamim

{-35-}{-35-}سلام عزیزم فدات

1401/02/8 - 08:10 ·
azar1345

سلام عشقم قربونت برم

1401/02/8 - 08:11 ·
-shamim

{-35-}خدا نکنه فداتم{-35-}

1401/02/8 - 08:18 ·
azar1345

ای جونممم

1401/02/8 - 08:19 ·
Babak3

چ دلو قلوه ای خخخ

1401/02/8 - 09:37 ·
azar1345

اگه بدونی شمیم چقد. ماهه‌‌. چقدر خوب ‌ خوش قلبه خودتم تایید میکردی

1401/02/8 - 10:00 ·
-shamim

قربونت برم اذر جون ..خودت با محبت و ماهی ..ماه میبینی {-35-}

1401/02/9 - 02:38 ·
-shamim

بابک.. حسود هرگز نیاسود خخ

1401/02/9 - 02:39 ·
azar1345

خدا نکنه زندگی من

1401/02/9 - 06:56 ·
Babak3

{-32-}

1401/02/9 - 10:14 ·
-shamim

{-35-}{-35-}فدات

1401/02/16 - 00:18 ·
Babak3

مرسی{-7-}

1401/02/16 - 00:24 ·
-shamim

{-19-}با اذر بودم{-19-}

1401/02/16 - 00:32 ·
Babak3

آذر و من چ فرقی فوکوله خخخ

1401/02/16 - 00:33 ·
-shamim

{-13-}{-13-}فکر کن اذر بهشته تو برزخی

1401/02/16 - 00:35 ·
Babak3

برزخم خوبه ولی گمونم آذر برزخ باشه ها همچین بهشتم نیستا خخ منابع مزاح‌البته

1401/02/16 - 00:37 ·
-shamim

نخیرم اذر گلستانه ..تو رو که باید کشت{-13-}

1401/02/16 - 00:40 ·
Babak3

بکش خخ

1401/02/16 - 00:42 ·
-shamim

{-39-}{-39-}کوفت

1401/02/16 - 00:43 ·
Babak3

{-a128-}

1401/02/16 - 00:45 ·
-shamim

{-10-}{-10-}

1401/02/16 - 01:11 ·