یکم جیگرتونو حال بیارم

2022/04/29 - 15:27
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۴۲۸_۲۱۱۰۲۳.jpg
۲۰۲۲۰۴۲۸_۲۱۱۰۲۳.jpg · 1077x1077px, 609KB
دیدگاه
Toot

من
اول آلوچه
دوم گیلاس
سوم شلیل
بقیه شو ندوس

1401/02/9 - 15:43 ·
amirtah

چیز دیگه ای لازم نداری؟{-7-}

1401/02/9 - 15:47 ·
Toot

چرا چلوکباب برگ با دوغ لطفن{-a185-}

1401/02/9 - 15:49 ·
amirtah

نه خوشم اومد ،خوش اشتهایی{-18-}

1401/02/9 - 15:50 ·
Toot

جدی وووی
پس شب برج میلاد دعوتم {-a89-}

1401/02/9 - 15:52 ·
amirtah

آره بابا برج میلاد خونه ما دعوتی{-18-}

1401/02/9 - 15:53 ·
Toot

فک کنم جفت شیش آوردم

برج میلاد خونه داری {-16-}

1401/02/9 - 15:56 ·
amirtah

نخیر خونمون برج میلاد داره{-18-}

1401/02/9 - 15:58 ·
roya15

جون زردآلو {-a172-}

1401/02/10 - 02:57 ·
amirtah

از اونهمه میوه فقط زردآلو؟

1401/02/10 - 06:11 ·
roya15

{-57-}آرع من زردآلو باشه هیچ میوه ایی رو نمیبینم {-29-}

1401/02/10 - 07:45 ·
amirtah

خوش بحالت آدم قانعی هستی{-7-}

1401/02/10 - 08:13 ·
roya15

آرع خیلی زیاد {-11-}

1401/02/10 - 08:16 ·
amirtah

البته خوش بحال شوهرت بایه کیلو زردآلو میشه سرتو کلاه گذاشت خخخخ

1401/02/10 - 08:26 ·
roya15

{-2-}ن دیگه با ایی چیزا خر نمیشم {-34-}

1401/02/10 - 10:38 ·
amirtah

نه دیگه معلومه کم توقع هستی نهایتش بایه شاخه گل

1401/02/10 - 11:31 ·
roya15

عجب{-9-}

1401/02/10 - 12:36 ·
amirtah

پس چی نکنه طلا میخوای

1401/02/10 - 16:29 ·
roya15

از زردآلو زدیش ب طلا ????

1401/02/10 - 18:14 ·
amirtah

خب خودت میگی بازرد آلو خر نمیشی ،گلم که گفتم قیافه گرفتی ،الان فقط طلا مونده دیگه

1401/02/10 - 19:08 ·
roya15

آرع فکر کردم طلا خوبه

1401/02/10 - 20:05 ·
amirtah

خوب نیست؟

1401/02/10 - 20:51 ·
roya15

خوبه ک

1401/02/10 - 20:57 ·
amirtah

بله عشق شما فقط طلاست ولاغیر{-7-}

1401/02/10 - 22:26 ·
roya15

حالا کی طلا میده ک عشقم باشه یا ن {-1-}

1401/02/11 - 01:17 ·
amirtah

شوهرت{-7-}

1401/02/11 - 03:59 ·
roya15

خا

1401/02/11 - 06:33 ·
amirtah

آقاییتون{-18-}

1401/02/11 - 08:05 ·
roya15

{-36-}

1401/02/11 - 10:14 ·
amirtah

{-33-}

1401/02/11 - 13:41 ·