هیچ چیزی شیرین تر از زبان مادری
و گویش شهر و استانمون نیست.
دوستان شما هم از هر کجای این
کشور هستین گویش هاتون رو بذارید
تا ببینیم هر چیزی رو چی صدا می کنیم.
هر روز نمیشه پستای تکراری گذاشت.
یه روزم خودمون باشیم خوبه راه دوری نمیره.
2022/04/30 - 10:58 در بوشهری ها