چرا حسادت؟ چرا کینه توزی؟ چرا تخریب؟
توهین کردی... آزار هم دادی.. آخرش چی؟؟؟؟
این همه عقده حال خودتو به هم نمیریزه؟؟!!
نشستی فقط داری نقشه میکشی یه جوری حال بگیری؟؟
پیر میشیااا!! دلت سیاه میشه هااا!!!
وجودت ، روحت مریض میشه!!!
کاش رها زندگی کنیم..
خوب بودن اونقدرا هم کار سختی نیست...


2022/04/30 - 13:58
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۴۲۹_۱۶۰۴۳۶.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۴۲۹_۱۶۰۴۳۶.jpg · 1080x1022px, 341KB
دیدگاه
yasi

عالی عزیزم {-a153-}

1401/02/10 - 14:17 ·
kati20

عالی وجودته یاسی جون{-41-}

1401/02/10 - 14:18 ·
hadi-ka

عالی عشق جااانم{-41-}
قشنگترین جای دنیا
کنار اونیه که دوسش داری..{-41-}
دوستت داارم{-41-}

1401/02/10 - 14:32 ·
kati20

عالی خودتی فداتم... {-41-}
منم دوستت دارم جانم {-41-}

1401/02/10 - 14:32 ·
hadi-ka

♥️♥️

1401/02/10 - 14:35 ·