سیستانیا بگن :
اینا چیه ؟
2022/04/30 - 18:49
پیوست عکس:
۲۰۲۰۰۱۰۳_۱۳۳۱۴۳.jpg
۲۰۲۰۰۱۰۳_۱۳۳۱۴۳.jpg · 4128x3096px, 3.9MB
دیدگاه
azar1345

فکر کنم پای سیب باشه با کل انگشتان پا خخخخ

1401/02/10 - 18:51 ·
mohsen3335

پای سیب ؟!
اینو میدونم خوراکیه ...

1401/02/10 - 18:56 ·
yasi

کُنار و تمر هندی؟

1401/02/10 - 19:02 ·
azar1345

اگه ذقت کنی یکیش انگشت پا هست

1401/02/10 - 18:57 ·
yasi

آذرجون پای سیب شیرینی نیس{-30-}

1401/02/10 - 19:01 ·
mohsen3335

اون گردا کناره ؟
ولی اون به قول آذر انگشتیا فکر نکنم تمر هندی باشه
مطمئنی یاسی

1401/02/10 - 19:09 ·
yasi

اون گردها اره کنار هس ولی فصلش تموم شده مگه اینکه تاز نباشن.. شبیه تمر هندیه فقط مرغوب انگار نیستن
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1401/02/10 - 19:13 ·
yasi

عناب و کنار ظاهرشون شبیه هم هس

1401/02/10 - 19:14 ·
mohsen3335

اره هم شبیهه هم شبیه نیست .
یکی اینارو از چابهار اورده بود
من لب نزدم

1401/02/10 - 19:15 ·
yasi

کنار اگه تازه باشه خوشمزه س تمر هم ک بستگی داره یا ترش یا ملس

1401/02/10 - 19:20 ·
mohsen3335

تمر هندی دوس دارم ک پس چرا نخوردم {-28-}

1401/02/10 - 19:28 ·
yasi

هر دو بنظرم امتحان کن تجربه س دیگه

1401/02/10 - 19:29 ·
mohsen3335

اینم حرفیه {-a164-}

1401/02/10 - 19:35 ·
mahtaa-72

تمر هندی اینجوری خیلی خوشمزه س{-26-}

1401/02/10 - 19:42 ·
mohsen3335

پس تو هم تایید میکنی تمر هندیه ؟

1401/02/10 - 19:43 ·
mahtaa-72

آره، من یه بار اینجوری خوردم،همیشه تو بسته بندی دیده بودم.
خیلی خوشمزه س{-a197-}

1401/02/10 - 19:45 ·
yasi

بسته بندی ها وارداتی هستن اینا بنظرم محلی هستن برا همین باید خوشمزه تر باشن

1401/02/10 - 19:47 ·
mahtaa-72

دلم خواست{-7-}

1401/02/10 - 19:48 ·
mohsen3335

الان اینجا ندارم ک امتحانش کنم
تهرانه ... {-39-}

1401/02/10 - 19:48 ·
mahtaa-72

همین امشب خودتو برسون تهران{-11-}

1401/02/10 - 19:51 ·
mohsen3335

خراب نمیشه ک

1401/02/10 - 19:53 ·
roya15

کنار
اونو نمیدونم چیه

1401/02/10 - 20:32 ·
mohsen3335

کناره اره ..

1401/02/10 - 20:44 ·
-extraordinary-

عههه تمره هندیه{-a197-}

1401/02/10 - 21:00 ·
mohsen3335

پس تو هم میدونستی ؟ {-27-}

1401/02/10 - 21:01 ·
-extraordinary-

ولی انگاری خشک شده که
نباید یکم تر باشه؟

1401/02/10 - 21:02 ·
mohsen3335

نمیدونم
من اصلا نمیدونستم چیه . {-7-}

1401/02/10 - 21:03 ·
-extraordinary-

آخ آخ حیف اون که نرفت تو شکم{-34-}

1401/02/10 - 21:05 ·
mohsen3335

{-7-}

1401/02/10 - 21:09 ·