مهم نیست چقـבر بهت بگن تو زیبایے ،
چقـבر از انـבامت تعریـ؋ کنن ،
چقـבر از اخلاق خوبت بگن
ـבر آخر اگـہ تو خوـבت رو בوست نـבاشتـہ باشی
می‌تونے رو بـہ روے آینـہ وایسے פּ چیزے جز زشتے نبینی..


2022/04/30 - 21:58
پیوست عکس:
otxdzswtccj0.png
otxdzswtccj0.png · 719x758px, 783KB
دیدگاه
maryam72

لایکی کتی جونم همه جوره زیبایی{-41-}

1401/02/10 - 22:01 ·
kati20

زیبا نگاهته مریم جونم محبت داری گلم {-41-}

1401/02/10 - 22:02 ·
maryam72

فداتم عزیزم نگاهم غرق زیباییته کتایون جانم{-41-}

1401/02/10 - 22:11 ·
kati20

{-a168-}خدانکنه تنت سلامت باشه مریم جون.. عزیزمی مهربونم{-a153-}

1401/02/10 - 22:14 ·
maryam72

{-a134-}خب خانومی مگه زوره{-41-}{-a168-}

1401/02/10 - 22:22 ·
kati20

{-41-}{-41-}

1401/02/10 - 22:23 ·
maryam72

{-41-}{-41-}

1401/02/10 - 22:25 ·
nooor

لایکی ک

1401/02/10 - 22:29 ·
kati20

فداتم سپیده جون.. {-35-}

1401/02/10 - 22:30 ·
nooor

عزیزی ک

1401/02/10 - 22:31 ·
Mahpar

{-7-}

1401/02/10 - 22:59 ·
kati20

خدایا پستو سپردم به خودت{-18-}

1401/02/10 - 23:01 ·
Mahpar

{-18-} دیوونه{-18-}

1401/02/10 - 23:02 ·
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/02/10 - 23:06 ·
kati20

{-a105-}

1401/02/10 - 23:07 ·
kati20

وای یاسی جونم من چرا کامنتتو ندیدم{-38-} شرمندم عزیزم..‌فدای وجودت گلم{-41-}

1401/02/10 - 23:27 ·
yasi

مهتاب جایی باشه دیگه هیشکی دیده نمیشه{-11-} فدا چشمات ک ندیدی مهتاب شرمنده باشه تو چرا... خدا نکنه عزیزم{-41-}

1401/02/10 - 23:29 ·
kati20

والا از ترس ترکیدن پست چشمامو بستم {-18-} الهی قربونت بشم که اینقدر ماهی تو {-41-}

1401/02/10 - 23:31 ·
yasi

بمب اینجاس باید بترسی{-18-} خدا نکنه عزیزی واسم{-41-}

1401/02/10 - 23:33 ·
kati20

آره الان مثل مین میمونه هنوز نترکیده تو پوستم{-a105-}

1401/02/10 - 23:35 ·
yasi

احتمالا جای دیگه‌مشغوله{-18-}

1401/02/10 - 23:36 ·
kati20

شک نکن{-33-}

1401/02/10 - 23:37 ·
hadi-ka

عالی کتی جااانم{-41-}
دیوانه نیستم!
فقط…
فقط طوری “خاص” که دیگران نمی‌توانند، تو را “دوست دارم”{-41-}{-41-}

1401/02/11 - 00:01 ·
kati20

فداتم محمد جان..{-41-}
من بی تو...
یک واژه‌ی ساده بیش نیستم،
اما کنارت، همچون...
یک کتاب عاشقانه آرام میشوم،
ورق بزن مرا...
که سطر به سطرم...
پر از دوستت دارم است...{-41-}

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/02/11 - 13:03 ·
Mahpar

یاسی خوشم میاد. خوب منم شناختی {-18-}

سه جای دیگه هم بودم {-1-}

فقط میخواستم به کتی بگم حواسم به تو هست {-7-}

فکر نکن پستت از دست من در امانی {-18-}

به مین کاشتم یا به وقتش ،{-18-}

1401/02/11 - 15:51 ·
yasi

میدونم{-15-}

1401/02/11 - 15:50 ·
Mahpar

افرین{-7-}

1401/02/11 - 15:51 ·
kati20

مهتاب هر پستی بری فقط نیش باز کنی حرف نزنی معلومه که مین کار گذاشتی{-18-}

1401/02/11 - 16:49 ·
Mahpar

آفرین به تو {-18-}

1401/02/11 - 16:50 ·
kati20

دیگه میشناسمت البته ۱درصدتو {-7-}

1401/02/11 - 16:51 ·
Mahpar

{-7-}اوه خیلی ه

1401/02/11 - 16:53 ·
kati20

آره والا زیاد رو کردی خودتو{-a105-}

1401/02/11 - 16:54 ·
hadi-ka

.
تو شُروعِ هَمِه‌ی دِلخوشیامی.{-41-}

1401/02/11 - 23:22 ·
kati20

من به تصدیق نظر
محو تماشای توعم!{-41-}♥️

1401/02/11 - 23:26 ·