از مترسکے سوال کرـבم:
آیا از تنها مانـבن בر این مزرعـہ بیزار نشـבه‌اے ؟
پاسخم בاـב:
בر ترسانـבن בیگران براے من لذتے بـہ یاـב مانـבنے است،
پس من از کار خوـב راضے هستم פּ هرگز از آن بیزار نمی‌ شوم!
انـבکے انـבیشیـבم פּ سپس گـ؋ـتم:
راست گـ؋ـتی! من نیز چنین لذتے را تجربـہ کرـבـہ بوـבم!
گـ؋ـت : تو اشتباـہ مے کنی!
زیرا کسے نمے توانـב چنین لذتے را ببرـב،
مگر آنکـہ בرونش ماننـב من با کاـہ پر شـבـہ باشـב!

2022/05/01 - 13:50
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۱_۱۴۰۵۰۲.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۱_۱۴۰۵۰۲.jpg · 459x576px, 103KB
دیدگاه
yasi

با مترسکها حرف میزنی{-27-} لایکی عزیزم{-21-}

1401/02/11 - 13:58 ·
kati20

اوهومم بین خودمون بمونه هااا{-7-} لایک وجودته خوشگلم{-41-}{-23-}

1401/02/11 - 14:00 ·
yasi

خیالت راحت {-5-}{-23-}

1401/02/11 - 14:04 ·
kati20

{-a134-}

1401/02/11 - 14:05 ·
Mahpar

{-a92-}ساقی ت کیه.{-18-}.با مترسک حرف میزنی{-16-}

1401/02/11 - 15:37 ·
Mahpar

عه ، یاسی تو هم پرسیدی {-7-}

1401/02/11 - 15:40 ·
Mahpar

یاسی چرا هر چی من می‌خوام بگم تو زودتر میگی {-a85-}

1401/02/11 - 15:43 ·
yasi

دیگه دیر میرسی{-34-}

1401/02/11 - 15:51 ·
Mahpar

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن{-18-}

1401/02/11 - 15:58 ·
kati20

بابا داشتم رد میشدم گفتم یه سوالی بپرسم ازش به معلومات نداشتم اضافه بشه{-18-}

1401/02/11 - 16:47 ·
Mahpar

آفرین بپرس ..از کلاغ هم بپر س{-18-}

1401/02/11 - 16:48 ·
kati20

زبون اونارو که فقط تو بلدی .. آخه آونا هم زورگیرای خوبین.. {-a105-}

1401/02/11 - 16:52 ·
Toot

یاد مترسک فیلم دورتی افتادم

1401/02/11 - 17:00 ·
kati20

ندیدم فیلمش قشنگه؟

1401/02/11 - 17:03 ·
Toot

برنامه کودک بود خیلی مشهوره
خونش و باد میبره می ره ک جادوگر رو شکست بده

1401/02/11 - 17:06 ·
kati20

الان سرچ کردم.. عکساشو دیدم.. بعضی برنامه های کودکو نوجوان از برنامه های بزرگسال قشنگتر و جذابتره

1401/02/11 - 17:08 ·
Toot

وووی جدی اره مال کودکی مان بود
یادش نخیر

1401/02/11 - 17:09 ·
kati20

هم فیلمش هست هم کارتن..

1401/02/11 - 17:12 ·
Toot

من کارتون ش دیدم

1401/02/11 - 17:13 ·
kati20

حتما میبینم.. {-41-}

1401/02/11 - 17:14 ·
hadi-ka

عالی دلبرجااانم{-41-}
وجود تو دلیل عاشقیمه♥️{-41-}

1401/02/11 - 23:26 ·
kati20

عالی نگاهته محمدجانم♥️

چه حال خوبيست
هواى دو نفره
دستهاى دو نفره
من باشم و تُ باشى و
دوست داشتنى كه تمام نشود‌‌... ♥️

1401/02/11 - 23:29 ·
hadi-ka

تو دلیل من برای بودنی{-41-}

1401/02/11 - 23:34 ·
kati20

♥️♥️

1401/02/11 - 23:42 ·