دوستت دارم
آنقدر که پروانه‌ها گیج میشوند..
گلها تعجب میکنند؛
و باران دلَش آب میشود.

2022/05/01 - 14:25
پیوست عکس:
13960202001284_Test_PhotoJ.jpg
13960202001284_Test_PhotoJ.jpg · 530x265px, 30KB
دیدگاه
Mahpar

{-18-} ذیگه

1401/02/11 - 15:45 ·
0912

درکم میکنی {-11-}

1401/02/11 - 15:47 ·
Mahpar

اره خیلی

1401/02/11 - 15:49 ·
Toot

اونم دوست داره

1401/02/11 - 16:58 ·
Amiiir

خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم دوس داشتنت خوبه خیلی دوستت دارم ...مخاطب خاص سعید

1401/02/11 - 18:22 ·
Mahpar

{-18-}
ای درد نگیری جیگر فراری ...وای خیلی با حال بود


میگم سحری یه طوری به عجقم بی احساس بگو پست بزاره با خطاب {-a105-}

بچه ، حسود شده{-18-}

1401/02/11 - 19:32 ·
0912

{-7-}مرسی شادی امیدوارم کردی {-35-}

1401/02/11 - 21:23 ·
0912

ایش ایش {-4-}فک فامیلای چاووشی زیاد شدن {-18-}

1401/02/11 - 21:26 ·
Amiiir

واسه چاوشی ایش ایش کردی؟؟؟

1401/02/11 - 23:03 ·
0912

برای مخاطب خاست {-18-}

1401/02/11 - 23:05 ·
Amiiir

خدا رو شکر یه لحظه قلبم گرفت

1401/02/11 - 23:06 ·
0912

نه میدونم روش حساسی {-11-}

1401/02/11 - 23:07 ·
Amiiir

بهش حساسم نه به اندازه سعید ... اگه کنسرتش توی حصار خونه ما باشه نمیرم ... از اهنگاش خوشم میاد فقط

1401/02/11 - 23:10 ·
0912

خخخخ مواظب عشقت باش ...اون دیگه چ مدله

1401/02/11 - 23:12 ·
Amiiir

چی چه مدلیه ؟؟؟

1401/02/11 - 23:14 ·
0912

هیچی

1401/02/11 - 23:19 ·