دیدگاه
Reza14

تو قلبمون جوووون بگیره ارزوها ، ها لالای لالالالایی {-a151-}{-a140-}{-a140-}

1401/02/11 - 19:18 ·
Sama

{-33-}

1401/02/11 - 19:20 ·
yasi

لایکی و لحظاتتون عالی{-41-}

1401/02/11 - 19:21 ·
Sama

فدات یاسی جونم باتو عالی هستیم

1401/02/11 - 19:23 ·
Reza14

دورت بگردم منزل جان {-a151-}
مرسی یاسی لحظات تو ام پراز شادی {-35-}{-29-}

1401/02/11 - 19:24 ·
Sama

عزیزدلی {-35-}

1401/02/11 - 19:28 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی سماجونم {-41-} منم با تو عالیم
خواهش رضا{-35-}

1401/02/11 - 19:30 ·
Reza14

سما جون من بادمجون یاسی {-36-} ایول زن داداش {-18-}

1401/02/11 - 19:35 ·
Sama

خیلی مختصرومفید {-33-}

1401/02/11 - 19:39 ·
Mahpar

{-a105-}بچه ها آنقدر پست های عاشقانه با خطاب نزاربذ {-a68-}


ققنوس حسودیش شده ، میگه هیچکی منو دوست نداره{-a68-}{-a109-}

خو بچه دلش میگیره {-a105-}

{-a85-} روحیه ش حساسه

1401/02/11 - 19:41 ·
yasi

اون جون تقسیم کنید{-7-}

1401/02/11 - 19:40 ·
Reza14

تقسیم کنیم نصف میشه باید بیای برامون ضربش کنی {-a151-}

1401/02/11 - 19:43 ·
yasi

به توان هم میشه رسوند{-a105-}

1401/02/11 - 19:44 ·
Reza14

بعد ب توان برسونیش بعد من منزلو ببرم زیر رادیکال {-a151-}{-18-} سما بق بقوووو

1401/02/11 - 19:44 ·
Sama

مهتاب خب بزار براش اگه شکارچی ناراحت نمیشه{-18-}

1401/02/11 - 19:44 ·
yasi

دیگه بعد من اصن نمیدونم خود دانی و منزل جان{-18-}

1401/02/11 - 19:45 ·
Sama

بق بقوووو رضا{-a146-}

1401/02/11 - 19:45 ·
Mahpar

}شکارچی چرا باید. ناراحت بشه


مگه عشق منه{-6-}


یا به پست بزارم بگم از طرف کل فیس ..و خطاب بدم بهش شاید خوشحال شه{-36-}{-18-}

1401/02/11 - 19:48 ·
Reza14

یاسی منزل هیچ جونی واسه من نمیزاره گفته باشم {-a151-}{-18-}
بق بقووو سمام {-18-}

1401/02/11 - 19:47 ·
Sama

مهتاب شریکت ک هست

کارتتو بدی اوکیه بال درمیاره {-18-}

1401/02/11 - 19:48 ·
Mahpar

{-a85-}الان مشکل ققنوس ...روحیه ش حساس{-a109-}

1401/02/11 - 19:49 ·
Sama

اها اون با عمت مشکلش حل میشه{-18-}

1401/02/11 - 19:50 ·
Mahpar

{-7-}یا برای خوشحال کردنش
همه پستای عاشقانه با خطاب رو بپاکم{-18-}

1401/02/11 - 19:50 ·
Mahpar

کوفت سما {-a139-}

1401/02/11 - 19:51 ·
Sama

راه حلو گفتم {-a105-}

1401/02/11 - 19:52 ·
Mahpar

{-a85-} به روش خودم حلش میکنم

1401/02/11 - 19:53 ·
Sama

نه تو اینکارو نمیکنی
جذاب فیس و این کارا بعیده

1401/02/11 - 19:55 ·
-extraordinary-

{-41-}سما{-23-}

1401/02/11 - 21:58 ·
Mahpar

{-a85-}

1401/02/11 - 22:03 ·
Sama

نگین{-23-}{-35-}

مهتاب{-7-}

1401/02/12 - 03:07 ·