ازم پرسید اگه میتونستی الان هرجایی از جهان که میخواستی باشی، کجا میرفتی؟

گفتم كجایی؟

2022/05/04 - 11:39 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-04_11-41-22.jpg
photo_2022-05-04_11-41-22.jpg · 1280x853px, 67KB