واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن!
واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه!
میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه ی کفایت ، راه و چاه را به ما نشان میدهند!
دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی!
زندگی هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا کنند!
رفاقت های پایدار از وفاداری می آیند و دوستی های فراوان از چرب زبانی!
انتخاب کنید که میخواهید کدام باشید، یک وفادار یا یک تملق گو؟!


2022/05/04 - 11:40 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-04_11-41-24.jpg
photo_2022-05-04_11-41-24.jpg · 1280x853px, 97KB
دیدگاه
kati20

عالی بود.. بشدت لایک داره...

1401/02/14 - 11:42 ·
datam

ممنونم لطف دارید

1401/02/14 - 11:42 ·
kati20

{-35-}

1401/02/14 - 11:43 ·
datam

{-35-}

1401/02/14 - 11:44 ·