مدیر بلدی بلاک کنی

بلدی ما بیرون کنی از سایت
بلدی جریمه کنی
بلدی یا تا 100 بشمارم .خخخخ
2022/05/04 - 17:40
دیدگاه
yasi

فک نکنم الان انلاین باشن

1401/02/14 - 17:41 ·
eryt

یه کاری کن باشه واگرنه سایت رو بهم می ریزم حمله انتحاری می کنم.خخخخ

1401/02/14 - 17:41 ·
yasi

بریز بهم من چکاره م

1401/02/14 - 17:43 ·
eryt

عخی عخی حتما تو هم در حمله انتحاری زخمی می شوی.خخخخخخ

1401/02/14 - 17:44 ·
yasi

نه برا من فرقی نداره شما راحت باش

1401/02/14 - 17:44 ·
eryt

شوخی نکن خودوم دیدوم دارعه.خخخخ

1401/02/14 - 17:45 ·
yasi

خوش بحالت پ دقتت بالاس

1401/02/14 - 17:46 ·
eryt

اره خیلی مدیر هوامو دارعه.خخخخ

1401/02/14 - 17:46 ·
yasi

حتما همینجوره

1401/02/14 - 17:47 ·
eryt

اره چندبار اذیت کردم بازهم منو بیرون نمی کنه.خخخخ

1401/02/14 - 17:48 ·
yasi

خب خودت برو

1401/02/14 - 17:48 ·
eryt

مگه میشع حذف زد .خخخخخ

1401/02/14 - 17:49 ·
eryt

دیدی برات مهم هست .خخخخ

1401/02/14 - 17:49 ·
yasi

حذف نه ولی اراده داشته باش نیا
برام مهم نی برا خودت گفتم

1401/02/14 - 17:51 ·
eryt

ممنونم خب من نمیام هر چند ماهی یه روز میام ببینم سیستم خروجش باز شده می بینم بسته هسنت.خخخخ

1401/02/14 - 17:56 ·
yasi

ایشالا درست بشه

1401/02/14 - 17:58 ·
eryt

ان شاءالله درست کنه من دیگه حرفی ندارم
اینقده با پست ها اذیتش کنم تا کلافه بشعه.خخخخخ

1401/02/14 - 17:59 ·
yasi

اونا ک نیستن کاربرا اذیت میشن بازم هر جور خودت میدونی

1401/02/14 - 18:02 ·
eryt

ها حالا فهمیدی تو هم زحمی شدی پس شماها اعتراض کنید بلکه فرجی حاصل شود.خخخخخ

1401/02/14 - 18:03 ·
yasi

راحت باش ادامه بده

1401/02/14 - 18:04 ·
eryt

قشنگ معلومه دلت می خواد منو بزنی.خخخخ

1401/02/14 - 18:04 ·
yasi

نه... موفق باشی{-35-}

1401/02/14 - 18:35 ·
eryt

اره نه گفتنت پیداست بازهم خدا رو شکر
خودتون گل نیازی به گل نبود.خخخ

1401/02/14 - 18:35 ·