94 همه تون دوستای خوبی بودید اگه فردا نبودم.خخخخخ

2022/05/04 - 18:59
دیدگاه
Reza14

دور از جونت

1401/02/14 - 19:02 ·
eryt

فردا قرار هست اینجا نباشم خب چون مدیر بیاد پست ها رو ببینه شت پت مون می کنه.خخخخخ

1401/02/14 - 19:04 ·
Reza14

ن باو چیکار داره

1401/02/14 - 19:07 ·
eryt

خو دیوونه معلومه جنس ها خوب کار می کنه میگم می خوام از اینجا برم بخاطر همین پست زیاد گذاشتم تا بیرونم کنه میگه چرا اینکارو بکنه.خخخخ

1401/02/14 - 19:08 ·
Reza14

ببین پست زیادی ب تفع سایت و مدیرشه ، اگه میخوای ببندی صبر کن فرید یا مهتاب بیاد ،

1401/02/14 - 19:09 ·
eryt

باشه پس وقتی اومدن بگو منو حذف کنند خب دست خودتو می بوسه یا علی .

1401/02/14 - 19:12 ·
Reza14

حیفه ک میری غلام {-15-} ولی چشم میگم

1401/02/14 - 19:15 ·