no yas123 - فیس بوک ایران
IMG_۲۰۲۰۱۲۰۸_۰۰۲۲۲۶.jpg IMG_۲۰۲۰۱۱۱۳_۰۱۱۰۱۶.jpg IMG_۲۰۲۰۱۱۱۳_۰۱۰۹۴۹.jpg IMG_۲۰۲۰۱۰۲۳_۱۱۴۳۳۱.jpg
yasi

مشخصات

موارد دیگر
yasi
13 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۲۰۸_۰۰۲۲۲۶.jpg
yasi
yasi
یه مدل دوستت دارم هست
که گفته نمیشه،
فقط فهمیده میشه
بهش میگن
yasi
yasi

خوشبختی چیزی نیست
که بخواهی آن را به تملک خود درآوری
خوشبختی کیفیتِ تفکر است
حالت روحی ست
خوشبختی
وابسته به جهان درون توست ...


‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

IMG_۲۰۲۰۱۱۱۳_۰۱۱۰۱۶.jpg
دیدگاه · 1399/08/24 - 22:31 7 +
yasi
yasi

انسان بودن زیاد سخت نیست ،
کافیست مهربانی کنی!

زبانت که نیش نداشته باشد
و کسی را نرنجاند ، همین انسانیت است!

IMG_۲۰۲۰۱۱۱۳_۰۱۰۹۴۹.jpg
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۳_۱۱۴۳۳۱.jpg
2 دیدگاه · 1399/08/6 - 21:59 13 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۷_۰۱۵۸۳۴.jpg
3 دیدگاه · 1399/08/6 - 01:58 14 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۳_۱۱۳۱۳۲.jpg
6 دیدگاه · 1399/08/2 - 11:33 13 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۲_۱۵۱۲۵۸.jpg
6 دیدگاه · 1399/08/1 - 21:42 8 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۲_۱۵۱۲۴۵.jpg
2 دیدگاه · 1399/08/1 - 15:13 9 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۱_۲۰۱۵۳۴.jpg
9 دیدگاه · 1399/08/1 - 14:57 8 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۱_۲۰۱۵۵۲.jpg
دیدگاه · 1399/07/30 - 20:17 10 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۱_۲۰۱۰۲۳.jpg
دیدگاه · 1399/07/30 - 20:11 9 +
yasi
yasi

.

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۱_۱۹۵۹۵۶.jpg
دیدگاه · 1399/07/30 - 20:00 10 +