no z923931302 - فیس بوک ایران
c873fdcb733a5d981598b60563c55ec1.jpg images (1).jpeg 10531433717229505004 (1).gif 1604562891223827_orig.jpg
zohreh

مشخصات

موارد دیگر
zohreh
1087 پست

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)
zohreh
zohreh

[لینک ضمیمه]
c873fdcb733a5d981598b60563c55ec1.jpg
دیدگاه · 1400/10/2 - 21:44 9 +
zohreh
zohreh

[لینک ضمیمه]
images (1).jpeg
دیدگاه · 1400/10/2 - 15:34 8 +
zohreh
zohreh
...

[لینک ضمیمه]
10531433717229505004 (1).gif
دیدگاه · 1400/10/1 - 23:27 12 +
zohreh
zohreh


[لینک ضمیمه]
1604562891223827_orig.jpg
دیدگاه · 1400/09/30 - 17:13 12 +
zohreh
zohreh

...

اینم ژله مخصوص...{-26-}{-41-}
۲۰۲۱۱۲۲۰_۲۱۱۶۰۲.jpg
zohreh
zohreh
...
این از ژله خودم دوستان منتظر کارهای قشنگ تون هستیم یادتون نره...
{-a197-}{-a165-}{-a137-}{-41-}{-45-}{-21-}{-21-}
۲۰۲۱۱۲۲۰_۱۷۰۷۱۵.jpg
24 دیدگاه · 1400/09/29 - 17:09 10 +
zohreh
zohreh
......
5678.jpg
8fd873a5f83baf8e73842f8b0628f52a21500099-144p.mp4 · 2.3MB
دیدگاه · 1400/09/29 - 14:32 9 +
zohreh
zohreh
وقتی...
«دنیایت»به اندازه «یک نفر»کوچک
میشود...
و«یک نفر» به اندازه «خدا»برایت
«بزرگ» میشود...
قمارسنگینی کرده ای
اگر برود...
«دین» و«دنیایت» رایکجا
باخته ای...
وقتی...
دیدگاه · 1400/09/29 - 12:01 7 +
zohreh
zohreh
من رویا دارم
رویای من بوسه ای ست
وقت خواب
و چشمانی که وقت بیداری نگاهم کند
رویای من کوچک نیست
به اندازه تمام هستی بزرگ است
یک بوسه و یک چشم
چیز کمی نیست!...
من رویا دارم.
دیدگاه · 1400/09/29 - 09:42 9 +
zohreh
zohreh
آدما بازی کردن را دوست دارند
این انتخاب توست که هم بازیشان باشی ، یا اسباب بازیشان . . .
آدما بازی کردن را دوست دارند
دیدگاه · 1400/09/29 - 09:19 8 +
zohreh
zohreh
‏آدمى
‏كسى را كه دوستش دارد
‏رها نمى كند؛
‏دوست داشتن اما
‏آدمى را رها مى كند...

نمى دانى ...!! هيچكس نمى داند....!!! پشت اين چهره ى آرام
دیدگاه · 1400/09/29 - 09:16 8 +
zohreh
zohreh
باید که مهربان بود
باید که عشق ورزید
زیرا که زنده بودن
هر لحظه احتمالیست...
هیچ زنی را، در هیچ کجای دنیا نمی توانی پیدا کنی که به یک
دیدگاه · 1400/09/29 - 09:11 8 +
zohreh
zohreh
شیطنت را فراموش نکنید!
حتی اگر فیلسوف ترین فرد
در زندگیتان هستید
کودک درونتان
دلش می گیرد گاهی...
شیطنت را فراموش نکنید!
دیدگاه · 1400/09/29 - 09:02 7 +
zohreh
zohreh

[لینک ضمیمه]
به اعتقاد من ،زنان شاد،زیباترین زن ها هستند???? ♡
zohreh
zohreh
............
{-26-}{-11-}
d25a97.jpg
دیدگاه · 1400/09/29 - 08:11 9 +
صفحات: 1 2 3 4 5